Tin tức đầu tư


Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển

15/01/2021

 

Quảng Ninh thống nhất chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Đồng thời, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 là trên 10%. Ngay từ đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tích cực thực hiện các giải pháp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đạt các mục tiêu đã đặt ra.

Tăng tốc từ những ngày đầu năm

Nếu như mọi năm, quý I được gọi là thời gian khởi động, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của những quý sau, thì năm nay, Quảng Ninh đã tăng tốc thực hiện mục tiêu năm 2021 với quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Dự án cầu Cửa Lục 1 được tổ chức thi công 3 ca liên tục trong dịp Tết Dương lịch 2021. Ảnh: Thành Công

Quyết tâm này được tỉnh chỉ đạo từ tháng 12/2020. Ngày 2/12/2020, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 301/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Để triển khai 2 Nghị quyết này và các đề án, chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4652/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Quyết định số 4589/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Qua đó đã kịp thời quán triệt, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đến các sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có điểm đổi mới so với năm 2020, đó là chỉ giao chỉ tiêu kế hoạch đến các sở, ban, ngành mà không giao chỉ tiêu cụ thể đến các địa phương. Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho các địa phương sẽ do các sở, ban, ngành thực hiện, nhằm nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Các sở, ban, ngành đã rà soát, tính toán kỹ mục tiêu tăng trưởng cho từng quý, từng khu vực, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm của người đứng đầu của từng sở, ban, ngành, địa phương theo từng quý. Bên cạnh đó, tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu bổ sung năng lực tăng trưởng mới của 4 lĩnh vực được xác định là động lực trọng tâm trong năm 2021, gồm: Đầu tư, xây dựng, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Trên cơ sở đó, các đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương, lĩnh vực để giao tiếp cho các cơ sở. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025


 

Bài viết cùng chuyên mục