Tin tức đầu tư


Tỉnh Quảng Ninh làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

10/10/2021

Tỉnh Quảng Ninh làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trong 10 năm qua, nhất là 5 năm 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, mô hình, cách làm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Tỉnh đã chủ động, quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mạnh dạn thí điểm nhiều mô hình mới đột phá; xây dựng đội ngũ CBCC có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn. Tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác hỗ trợ đầu tư, doanh nghiệp nhà đầu tư ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả...

Xác định cải cách hành chính tiếp tục là 1 trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mục tiêu hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội. Từ những tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Những nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng GRDP nhanh và bền vững qua các năm (bình quân 5 năm tăng 10,7%; quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt gần 220 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư khu vực tư nhân, khu vực FDI ngày càng cao; tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới giai đọan 2016-2020 nằm trong nhóm 16/63 địa phương dẫn đầu cả nước (tăng 53,1%). Đội ngũ doanh nhân không ngừng lớn mạnh trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp vào ngân sách và tạo nhiều việc làm cho người lao động. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục được cải thiện. Đặc biệt 9 tháng năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,6%, cao hơn nhiều so với trung bình cả nước, thu ngân sách đạt 33.527 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, bằng 93% so cùng kỳ; thu hút được nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách có tính động lực, quy mô lớn...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. Quảng Ninh đi đầu cả nước trong đổi mới, sáng tạo, rất xuất sắc trong việc huy động nguồn lực; xây dựng đội ngũ doanh nhân; cụ thể hóa 3 đột phá chiến lược rất hay, rất tốt, rất hiệu quả. Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương ươm mầm cải cách, được Trung ương đánh giá, ghi nhận cao. Đây cũng là nơi PCI đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh.

Trân trọng giá trị được Quảng Ninh tạo ra, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định những thực tiễn diễn ra, những kinh nghiệm hay của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai và mang lại thành tựu rõ rệt sẽ là những bài học quý báu để triển khai phục vụ cộng đồng doanh nghiệp cả nước tốt hơn thời gian tới.

Nhấn mạnh cơ hội thời gian tới của tỉnh Quảng Ninh còn rất lớn, nhất là khi Quảng Ninh có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", đặc biệt là truyền thống đoàn kết gắn bó trong cả hệ thống chính trị. Vì vậy cùng với nỗ lực của tỉnh, đồng chí Phạm Tấn Công khẳng định, VCCI sẽ tiếp tục phối hợp mạnh mẽ với tỉnh để xây dựng Quảng Ninh là địa phương điển hình, tiêu biểu về cải thiện môi trường, triển khai chỉ số PCI, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Quảng Ninh mạnh không những về kinh tế mà còn mạnh về văn hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng những ghi nhận, đánh giá, gửi gắm của VCCI đối với tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự khích lệ, tạo niềm tin rất lớn đối với tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Một Quảng Ninh được như ngày hôm nay là hành trình 10 năm liền để tìm phương thức, triết lý phát triển. Từ đổi mới tư duy phát triển, tầm nhìn, khát vọng vươn lên và thay đổi chính mình; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó lấy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là khâu đột phá, động lực mạnh mẽ để thu hút nguồn lực ngoài ngân sách; đưa PCI đã trở thành nguồn lực, động lực, niềm tin và giá trị cho nhà đầu tư và người dân, tạo ra hài hòa mối quan hệ lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Thành công ngày hôm nay cũng đến từ sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng trên nền tảng của truyền thống kỷ luật đồng tâm của Vùng mỏ đến nay vẫn được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh giữ vững, phát huy, mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với vị trí là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các khâu đột phá, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Trước mắt, phải thực hiện thành công mục tiêu kép năm 2021, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 2 con số, thu ngân sách đạt trên 51.000 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển thời gian tới của tỉnh là tiếp tục tạo đột phá về các chỉ số PCI, PAR-INDEX, SIPAS, PAPI; tiếp tục đổi mới sáng tạo, tổ chức lại không gian phát triển và xây dựng văn hóa doanh nhân.

Để thực hiện mục tiêu, chiến lược đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục có sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ của VCCI để giúp Quảng Ninh vượt qua chính mình, tiếp tục đạt mục tiêu lớn, đóng góp chung vào sự phát triển chung của cả nước.

Thu Chung (Báo Quảng Ninh)