Tin tức đầu tư


TP HẠ LONG KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ

09/03/2021

 

Thành phố Hạ Long luôn được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn với nhiều dự án có quy mô lớn. Bên cạnh tiềm năng, lợi thế về địa lý, chính trị, KT – XH, tài nguyên thiên nhiên... thì yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư chính là sự tin cậy về cơ chế, chính sách; môi trường đầu tư thông thoáng.

Trung tâm Hành chính công Thành phố nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ các phòng, ban đến phường, xã. Thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, thẩm định PCCC, phê duyệt ĐTM…) được đơn giản hóa tiết giảm tối đa thời gian; 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian của từng bước thực hiện. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/5/2021): 135.619 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%.


 

Bài viết cùng chuyên mục