Tin tức đầu tư


TP Móng Cái: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề

03/01/2021

 

Năm 2021, TP Móng Cái đề ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng tăng trưởng và quan tâm chăm lo an sinh xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, TP Móng Cái xác định chủ đề công tác năm 2021 là "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể". Thành phố đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Sản xuất sợi tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, TP Móng Cái).

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống dịch, cũng như phát triển kinh tế, nên địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi mặt. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 18.418 tỷ đồng. Tổng kim ngạch XNK hàng hoá đạt 2.728 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 1.148 triệu USD, nhập khẩu đạt 1.580 triệu USD và đã thu hút thêm 235 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động XNK qua địa bàn lên 625 doanh nghiệp, tăng 40% so với năm 2019. Thu thuế XNK đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019.

Đến nay, thành phố đạt 5,22/8 tiêu chí; 20,67/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao; có 12 thôn NTM đạt chuẩn, 61 vườn đạt chuẩn, 1.435 hộ mẫu. Xã Vạn Ninh và xã Bắc Sơn đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. Tổng thu NSNN đạt 2.536.956 triệu đồng, bằng 92,8% so với năm 2019, trong đó, thu nội địa đạt 541.139 triệu đồng, thu từ ngành hải quan đạt gần 1.200 tỷ đồng.