Tin tức đầu tư


TP Uông Bí: Sẵn sàng lên đô thị loại I

02/01/2023

Năm 2023, cùng với chủ đề công tác năm của tỉnh, TP Uông Bí xác định thêm nội dung “chung tay chỉnh trang đô thị” nhằm vận động, kêu gọi, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật mới; cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông hiện hữu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị, góp phần hoàn thành mục tiêu sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202301/medium/2049156_mot_goc_cua_do_thi_tp_uong_bi_08015427.jpg

Một góc đô thị TP Uông Bí hôm nay.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm, UBND TP Uông Bí đã ban hành kế hoạch triển khai, với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò chính trong huy động nguồn lực đầu tư, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị; các thành phần trong xã hội cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến phố văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chỉ tiêu phấn đấu của TP Uông Bí trong năm 2023 là hoàn thành 100% các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch phân khu đang triển khai; đầu tư xây dựng mới được tối thiểu 10km đường giao thông (bao gồm các tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường giao thông tại các khu dân cư, khu đô thị mới); cải tạo, nâng cấp khoảng 24,4km đường giao thông chính của thành phố; ngầm hoá 4,5km hệ thống đường điện; ngầm hoá tối thiểu 9km hệ thống cáp viễn thông; nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, đảm bảo theo kế hoạch tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh trong đô thị.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202301/medium/2049158_tuyen_pho_tran_hung_dao_keo_dai_vua_duoc_dau_tu_xay_dung_08022527.jpg

Tuyến phố Trần Hưng Đạo kéo dài vừa được đầu tư xây dựng.

Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP Uông Bí đang phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 6 đồ án quy hoạch đã triển khai, tổ chức lập mới 18 đồ án quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển KT-XH, phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch chung xây dựng TP Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đặc biệt, UBND TP Uông Bí đã quyết định dành trên 226 tỷ đồng tiền ngân sách của thành phố để chi đầu tư phát triển, trong đó có nhiều dự án đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông, điện chiếu sáng, hạ ngầm điện, cấp thoát nước trong khu đô thị, như: Chỉnh trang tuyến đường Trần Phú đoạn từ ngã tư Trần Phú - Lựng Xanh đến cầu Trung Đoàn; chỉnh trang tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đến ngã tư Trần Phú.