Tin tức đầu tư


Trái phiếu doanh nghiệp trị giá hơn 8,61 tỷ USD phát hành trong 10 tháng

14/10/2023

Hơn 209,15 nghìn tỷ đồng (hơn 8,61 tỷ USD) được huy động từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2023.

Có 25 đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với tổng giá trị gần 23,77 nghìn tỷ đồng trong kỳ, chiếm 11,4% tổng giá trị và 171 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 185,38 nghìn tỷ đồng, tương đương 88,6%, theo số liệu do Việt Nam tổng hợp. Hiệp hội thị trường trái phiếu (VBMA) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

Ngành ngân hàng là khu vực phát hành lớn nhất, với tổng giá trị phát hành là 99,02 nghìn tỷ đồng, tương đương 47,3%, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với 68,25 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 32,6%.

Chỉ tính riêng tháng 10, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 20,82 nghìn tỷ đồng (hơn 857,5 triệu USD), tăng 50% so với tháng trước.

VBMA báo cáo rằng các công ty đã mua lại trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 13,64 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng còn lại của năm nay, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn sẽ là 41 nghìn tỷ đồng.

sưu tầm