Tin tức đầu tư


Triển khai chương trình bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025

22/10/2022

Sáng 6/10, liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025. 

Ngày 2/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 925/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo đó, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh đề ra mục tiêu phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn với chỉ tiêu ít nhất 70% xã có HTX, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số…

Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM nhằm thực hiện hiệu quả lĩnh vực này, tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững. Chương trình gồm 9 nhóm nhiệm vụ: Cấp nước sạch nông thôn; xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường làng nghề; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn; an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và công tác vệ sinh môi trường.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025… Cụ thể, đã có 9 tham luận về Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và 10 tham luận Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Tỉnh Quảng Ninh đã gửi tham luận về Ban tổ chức hội nghị với nội dung Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Quảng Ninh có cơ chế tài chính để hỗ trợ việc ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trong ngành nông nghiệp. Kinh phí chi cho hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn vừa qua là 460,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh 308,6 tỷ đồng; nguồn vốn huy động xã hội hóa trên 152 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, Quảng Ninh đã triển khai 184 nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Một số nhiệm vụ hiệu quả là xây dựng 5 thương hiệu nông nghiệp của tỉnh, xây dựng và quy hoạch 17 vùng nguyên liệu nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất 15 mô hình sản xuất cho người nông dân…

Riêng vùng miền núi của tỉnh, triển khai 22 dự án, tập trung ưu tiên lựa chọn các giống cây, giống con mới, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật tiên tiến. Các đơn vị đã huy động tối đa sự tham gia đầu tư kinh phí của doanh nghiệp (trên 60% tổng kinh phí của dự án). Quá trình triển khai đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận và làm chủ 145 quy trình kỹ thuật sản xuất; xây dựng 48 mô hình; hình thành được nhiều sản phẩm có năng suất, chất lượng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.