Tin tức đầu tư


Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh doanh đa cấp cho người dân huyện Tiên Yên

15/07/2022

Ngày 22/6, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp và cảnh báo về các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, bất chính cho người dân huyện Tiên Yên.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202206/medium/1982097_z3511030032777_166a88a7b1c987d8f58713b8d6b6c601_18573622.jpgĐại diện Sở Công Thương tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh doanh bán hàng đa cấp cho người dân huyện Tiên Yên.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương đã tuyên truyền những nhận thức cơ bản về kinh doanh theo phương thức đa cấp và những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho trên 120 đại biểu là trưởng các thôn, bản, khu phố và người dân trên địa bàn huyện Tiên Yên.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân trên địa bàn huyện Tiên Yên nhận thức cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp, nhận diện được các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, bất chính, từ đó có thể tự bảo vệ bản thân, không bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động, mô hình đa cấp biến tướng, bất chính.

Đồng thời, Sở Công Thương tuyên truyền, vận động người dân thu thập thông tin, bằng chứng, tố giác với các cơ quan chức năng khi phát hiện các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, bất chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

baoquangninh.com.vn