Tin tức đầu tư


TX Đông Triều: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

27/02/2023

Thị xã đang có nhiều giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư nhằm góp phần hoàn thành chủ đề công tác năm 2023 của địa phương: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng đời sống nhân dân, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập thành phố Đông Triều”.

Trung tâm Hành chính công thị xã tận tình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2023, thị xã đã đề ra giải pháp thực hiện các nhóm chỉ tiêu, trong đó đặc biệt quan tâm nhóm chỉ tiêu thu hút đầu tư. Thị xã sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, đầu tư khởi công CCN Tràng An; hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Đông Triều 1 và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động KCN, diện tích khoảng 200ha; xúc tiến tìm kiếm các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các KCN, CCN nói trên.

Thị xã triển khai công tác lập quy hoạch, thành lập CCN Yên Thọ. Đồng thời thu hút đầu tư Khu chăn nuôi tập trung tại xã An Sinh (khoảng 36ha); Trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tại xã Tràng Lương (khoảng 80ha); Trường liên cấp chất lượng cao tại phường Kim Sơn; một số dự án phát triển đô thị, nhà ở xã hội: Khu đô thị Hồng Phong tại phường Hồng Phong, 45,9ha; Khu dân cư đô thị Thọ Tràng tại phường Yên Thọ, 12,1ha; Khu dân cư tại khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, 7,1ha...

Thị xã hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, công tác đầu tư các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện: Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn công nghiệp tại xã An Sinh; Nhà máy sản xuất nước giải khát Thủy An Việt tại xã Thủy An; Khu đô thị Hano - Vid tại xã Thủy An; Công viên nghĩa trang tại xã An Sinh...

Ông Nguyễn Văn Ngoãn, Chủ tịch UBND thị xã, cho biết, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thị xã sẽ thực hiện một loạt các giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; đổi mới, nâng cao hiệu quả trong xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải cách TTHC, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư; xây dựng hình ảnh văn hóa công sở và hình ảnh thân thiện trong đội ngũ CBCCVC.

Đối với giải pháp công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, thị xã sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị Đông Triều đến năm 2040, điều chỉnh các quy hoạch phân khu theo điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết trên địa bàn thị xã. Thị xã thực hiện công khai, minh bạch các quy hoạch xây dựng đã được duyệt theo quy định để nhà đầu tư và người dân nắm được thông tin, vừa là điều kiện cần để quảng bá, giới thiệu, thu hút đầu tư vào thị xã; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác để thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, đáp ứng yêu cầu, tiến độ đầu tư của các dự án; rà soát quỹ đất công đang sử dụng chưa đúng mục đích và không hiệu quả để thu hồi, làm cơ sở xây dựng phương án thu hút đầu tư đối với từng khu đất…

Đặc biệt, với giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, thị xã tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư; trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để xác định danh mục các dự án mở rộng SXKD phù hợp với năng lực nhà đầu tư và tiềm năng, thế mạnh của thị xã. Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư; tích cực hỗ trợ các dự án, nhất là các dự án về sản xuất, phát triển dịch vụ du lịch, mang tính động lực để tạo sức lan tỏa trên địa bàn…


 

Bài viết cùng chuyên mục