Tin tức đầu tư


UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2024

13/06/2024

Theo đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại Tờ trình số 05/TTr-BXTĐT ngày 10/5/2024 và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh. Ngày 10/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2024. 

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đăng tải nội dung Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh 2024 đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

IPA QUANG NINH

 

Bài viết cùng chuyên mục