Tin tức đầu tư


UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, cụm công nghiệp.

20/10/2021