Tin tức đầu tư


Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

07/02/2023

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ –TTg (ngày 6/1/2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06) tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, triển khai. Trong đó, tỉnh cụ thể hoá Đề án theo 5 nhóm tiện ích đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ công an thường trực tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long nhập thông tin TKĐDĐT cho công dân trong quá trình làm hồ sơ cấp CCCD. Ảnh: Minh Hà

Thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã kết nối thực hiện tra cứu, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh thay thế cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC. Sở TT&TT tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá lại an ninh, an toàn hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đã phát hiện một số tồn tại, đồng thời lập biên bản và đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục, đảm bảo tính an ninh, an toàn. Tỉnh cũng duy trì, phát huy hiệu quả mô hình điểm tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến tại trụ sở UBND phường Yên Giang (TX Quảng Yên). Từ mô hình này, trong tháng 1/2023, đã vận động người dân sử dụng, đăng ký được 208 hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện với tổng số tiền đã thanh toán trực tuyến (từ ngày 15/2/2022- 15/1/2023) trên 1,259 tỷ đồng.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển KT-XH, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 206/221 cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp điện tử (đạt tỷ lệ 93%); hoàn thành hoá đơn điện tử đối với 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Về phục vụ phát triển dân số, thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã thu thập dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân cài đặt VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, 2.

Thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, tỉnh cũng hoàn thành các chỉ tiêu về cập nhật chứng minh nhân dân 9 số, hộ không chủ hộ, có nhiều chủ hộ. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc xử lý chỉ tiêu trùng dữ liệu trong tỉnh, ngoài tỉnh. Trong tháng 1/2023, các ngành chức năng của tỉnh đã rà soát, xử lý thêm 281 trường hợp trùng dữ liệu trong tỉnh nằm ngoài chỉ tiêu Bộ Công an; xử lý các trường hợp sai cấu trúc số định danh cá nhân, thiếu thông tin, sai lệch thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và BHXH.

Đối với nhóm tiện ích hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, cùng với kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh đã hoàn thành kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống giải quyết TTHC khác của các bộ, ngành, như: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, BHXH Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện.

Đồng thời, kết nối Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội qua nền tảng tích hợp quốc gia. Đến nay, dữ liệu tiêm chủng đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống tiêm chủng Covid-19 của tỉnh. Các cơ sở y tế của tỉnh cũng xử lý triệt để 21.541 phản ánh liên quan đến thông tin tiêm chủng; triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc- xin” cho các đối tượng đã tiêm (đạt 97,4).

Triển khai Đề án 06, thực hiện nhóm tiện ích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng được Công an tỉnh phối hợp với Sở LĐ,TB&XH rà soát, lập danh sách 18.192 người được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, chỉ đạo Công an cấp xã cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng Công an các cấp cũng cập nhật đầy đủ thông tin các đối tượng trên địa bàn vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có biện pháp theo dõi, quản lý hiệu quả.

Duy trì những kết quả đã đạt được trong thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hiện các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, duy trì có hiệu quả các tiện ích của Đề án 06 như khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, sử dụng thẻ CCCD thay BHYT trong khám, chữa bệnh.

baoquangninh.com