Tin tức đầu tư


Vân Đồn: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN

18/07/2022

Năm 2022, trước áp lực đảm bảo nguồn thu do tự cân đối ngân sách nhà nước (NSNN), huyện Vân Đồn đã áp dụng triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh tăng thu trên địa bàn và đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vừa mới được kiểm soát.

Hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện đóng góp tích cực cho nguồn thu NSNN.

Năm 2022, huyện Vân Đồn được UBND tỉnh giao dự toán thu 564 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất 300 tỷ đồng; các khoản thuế, phí khác 264 tỷ đồng), HĐND huyện giao thu phấn đấu đạt 578,9 tỷ đồng, tăng 14,9 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Để đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, ngành thuế cùng với chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, kinh doanh hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất...

Từ những giải pháp tích cực, hiệu quả nên dự kiến đến hết tháng 6, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện Vân Đồn đạt trên 576 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 99,5% dự toán huyện giao và  bằng 292,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt trên 361 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 411,9% so với cùng kỳ 2021; các khoản thuế, phí đạt trên 215 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 196,6% so với cùng kỳ 2021.

Đặc biệt, trong 10 khoản thu thì có đến 7 khoản thu đạt tiến độ dự toán (trên 50%), bao gồm: Thu ngoài quốc doanh đạt gần 115 tỷ đồng, đạt 138,5% dự toán tỉnh giao, bằng 335,5% so cùng kỳ 2021; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 34 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán tỉnh giao, 50% dự toán huyện giao và bằng 79,2% so cùng kỳ 2021; thu lệ phí trước bạ đạt trên 31 tỷ đồng, đạt 63,7% dự toán tỉnh giao, đạt 57,8% dự toán huyện giao, bằng 153,1% so cùng kỳ 2021; thu phí, lệ phí đạt trên 6 tỷ đồng, đạt 161,2% dự toán tỉnh giao, bằng 352,7% so cùng kỳ 2021; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt trên 2,5 tỷ đồng, đạt 360% dự toán tỉnh giao, bằng 445% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 361 tỷ đồng, đạt 120,4% dự toán tỉnh giao, bằng 411,9% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt gần 14 tỷ đồng, đạt 129,5% dự toán tỉnh giao, bằng 236% so với cùng kỳ.