Tin tức đầu tư


Vân Đồn xây dựng huyện NTM nâng cao

11/01/2023

Năm 2022, huyện Vân Đồn là 1 trong 4 địa phương của tỉnh về đích huyện NTM,  góp phần cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả đó là sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện. Vân Đồn đang tập trung xây dựng huyện NTM nâng cao.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202301/medium/2050098_dong_chi_vu_duc_huong_chu_tich_ubnd_huyen_van_don_kiem_tra_viec_ho_tro_xay_dung_nha_o_cho_ho_ngheo_tai_xa_dai_xuyen_thang_6_2022_15413330.jpg

Ông Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, kiểm tra việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Đài Xuyên, tháng 6/2022.

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM, nhưng giờ đây Vân Đồn đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Các vùng quê có thêm sức sống mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Người dân được tiếp cận với những phương thức sản xuất mới, hiệu quả, đảm bảo tính bền vững. Nhiều hộ có thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm từ nuôi trồng thủy sản, mô hình vườn mẫu, phát triển sản phẩm OCOP chất lượng cao. Huyện đã hỗ trợ người dân xây dựng công trình vệ sinh, xây dựng nhà ở cho 103 hộ với kinh phí gần 1,7 tỷ đồng, người mắc bệnh hiểm nghèo; đỡ đầu trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội...  Năm 2022, huyện không còn hộ nghèo, chỉ còn 96 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,75%).

Để có được những “trái ngọt” đó, công tác tuyên truyền luôn được huyện đẩy mạnh thực hiện với phương châm "đi sớm, đi trước" để cán bộ và nhân dân nắm rõ, hiểu rõ về mục tiêu, lợi ích chương trình xây dựng NTM hướng tới. Huyện phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; mọi công việc đều được bàn bạc, dân chủ, minh bạch, tạo sự thống nhất cao, thực hiện đến đâu chắc đến đó.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202301/medium/2050096_nhieu_ho_dan_tren_dia_ban_xa_da_manh_dan_dau_tu_che_bien_kinh_doanh_tep_san_pham_dac_trung_cua_dia_phuong_15382930.jpg

Nhiều hộ dân xã Ngọc Vừng đầu tư chế biến, kinh doanh sản phẩm tép đặc trưng của địa phương.

Khi người dân nhận thức rõ được vai trò chủ thể của mình đã đồng lòng, góp sức, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM. Nhiều công trình, những con đường bê tông hóa thẳng tắp thay thế cho những con đường lầy lội, cũ, hẹp trước kia là thành quả do người dân đóng góp. Ông Vũ Đức Thành (thôn Đông Thành, xã Đông Xá) chia sẻ: “Nhà tôi lúc đầu hiến 38m2 đất để làm đường NTM. Khi thấy các hộ trong thôn tham gia rất sôi nổi, nhiệt tình, gia đình tôi quyết định hiến thêm 22mđất. Đây là một việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng NTM của huyện, nên hộ dân nào cùng đồng tình hưởng ứng”.

Vân Đồn đã có 11/11 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; trong đó có 4 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, 43/66 thôn đạt chuẩn NTM. Toàn huyện có 67 vườn đạt chuẩn NTM; trên 5.500 hộ NTM, bằng 54,74%. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt trên 98,9%.


 

Bài viết cùng chuyên mục