Tin tức đầu tư


Văn hóa doanh nghiệp - Nhân tố quan trọng quyết định thành công trên lộ trình chuyển đổi số tại PC Quảng Ninh

06/10/2021

Năm 2021, thực hiện chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã tập trung triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng năng suất lao động và mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng sử dụng điện.

Nhắc tới chuyển đổi số, công nghệ có thể là nhân tố đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, khi phân tích chuyên sâu, công nghệ lại chưa phải là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của doanh nghiệp, mà yếu tố quyết định chính là văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Bởi, VHDN có tác động vô cùng mạnh mẽ lên mọi mặt hoạt động nếu tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa, nhưng đây cũng sẽ là yếu tố cản trở nếu chưa làm thay đổi được nhận thức của nhân viên. Vì vậy, để thực hiện chuyển đổi số thành công, lãnh đạo doanh nghiệp phải kêu gọi sự đồng thuận của nhân viên và có định hướng đúng về VHDN.

CBCNV PC Quảng Ninh tham gia hội thảo quốc tế “Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm” do EVN tổ chức.

Đối với doanh nghiệp, VHDN chính là môi trường cho chuyển đổi số. Do vậy, sự thành công trong việc áp dụng các công nghệ mới phụ thuộc rất lớn vào thái độ và suy nghĩ tích cực của nhân viên, sự sẵn sàng sửa đổi cách làm việc và tinh thần học tập của người lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp cần có cơ chế phù hợp để thúc đẩy sự thay đổi và tiến về phía trước; đồng thời, từng bước nâng cấp, cải tiến ứng dụng mới. Nếu không đào tạo được một hệ thống nhân viên tiếp cận phần mềm, thành thạo các công cụ kỹ thuật sẽ đồng nghĩa với việc chuyển đổi số mà không có sự chuyển đổi đáng kể nào được diễn ra.

Tại PC Quảng Ninh, để đặt nền móng cho công cuộc chuyển đổi số, Công ty đã và đang xây dựng nền móng VHDN thích ứng với sự thay đổi của doanh nghiệp; phối hợp giữa phông văn hóa, con người, quy trình, nhiệm vụ của mỗi CBCNV-NLĐ để luôn đảm bảo sự đồng bộ giữa các yếu tố khi song hành cùng công nghệ phát triển. Trong đó, Ban Lãnh đạo Công ty là đội ngũ tiên phong xây dựng hình ảnh chuẩn mực về phong cách, sự nhạy bén trong việc chủ động tiếp cận và triển khai lộ trình chuyển đổi số. Điều này đang tạo hiệu ứng thúc đẩy mạnh mẽ tâm lý chuyển đổi số của CBCNV.

CBCNV PC Quảng Ninh tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động.

Đến nay, PC Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động giai đoạn năm 2021-2022, định hướng đến năm 2025 với nhiệm vụ cụ thể của từng tháng, từng quý…, kết hợp cùng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện định kỳ. Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng là những ưu tiên triển khai của quá trình chuyển đổi số.

Mặt khác, Công ty cũng đã định hướng tuyên truyền và đào tạo CBCNV-NLĐ hiểu được tính tất yếu của chuyển đổi số, nhằm nâng cao hơn nữa việc học tập, cũng như trình độ, trang bị những kỹ năng kiến thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, PC Quảng Ninh đã thực hiện một số giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa chuyển đổi số và văn hóa học tập không ngừng.

Ngọc Lan (Báo Quảng Ninh)