Tin tức đầu tư


Việt Nam đặt mục tiêu năng suất lao động đứng đầu ASEAN

11/10/2023

Việt Nam mong muốn lọt vào top 3 nước khu vực vào năm 2030 sau giai đoạn tăng trưởng năng suất lao động cao hơn mức bình quân của ASEAN.

Vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, kế hoạch quốc gia tăng năng suất lao động đến năm 2030 đã đặt mục tiêu tăng trưởng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm.

Kế hoạch này đặt mục tiêu năng suất lao động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến tăng 6,5-7% trong giai đoạn này và trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và lĩnh vực dịch vụ tăng 7-7,5%.

Tốc độ tăng năng suất lao động ở các vùng, thành phố kinh tế trọng điểm gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ sẽ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân của Việt Nam giai đoạn 2023-2030.

Để đạt được mục tiêu này, một số ngành, địa phương sẽ được lựa chọn thí điểm cho các chương trình tăng năng suất lao động và các mô hình thành công sẽ được triển khai trên toàn bộ nền kinh tế trong cả nước.

Việt Nam sẽ thành lập Ủy ban năng suất quốc gia, đồng thời chính quyền, các địa phương sẽ thường xuyên trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động về những rào cản để giải quyết vấn đề khiến năng suất lao động thấp.

sưu tầm