Tin tức đầu tư


Việt Nam khởi động lại đẩy mạnh hiện đại hóa với các mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế mới

12/12/2022

Việt Nam sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 7%, GDP bình quân đầu người 7.500 USD, giảm lực lượng lao động nông nghiệp xuống dưới 20% và tăng lực lượng lao động qua đào tạo lên 35-40% vào năm 2030, một nghị quyết của Đảng cho biết.

Việt Nam khởi động lại đẩy mạnh hiện đại hóa với các mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế mới

Tàu container cập cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: VnExpress/Thành Nguyễn

Nghị quyết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tạo động lực mới cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo lưu ý rằng Việt Nam không đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Tăng trưởng kinh tế cũng không đạt mục tiêu đề ra với tốc độ có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm. Đất nước có nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình; nội lực của nền kinh tế còn yếu; năng suất lao động thấp và chậm cải thiện.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chưa có quy hoạch rõ ràng về phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng mong muốn Việt Nam nhanh chóng chuyển từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

 

Việt Nam cũng cần phát triển một số ngành dịch vụ khai thác lợi thế, ứng dụng công nghệ cao trong thúc đẩy kinh tế tri thức. Trong khi công nhận chế biến chế tạo là ngành then chốt, nghị quyết kêu gọi tạo bước đột phá trong chuyển đổi số để đẩy nhanh công nghiệp hóa.

Đến năm 2030, Việt Nam đáp ứng các tiêu chí của một nước công nghiệp, đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, số hộ gia đình có thu nhập trung bình cao.

Quốc gia cũng phải nâng cao năng lực sản xuất, tự chủ và khả năng thích ứng. Từng bước làm chủ công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng cho các ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Nông nghiệp phải phát triển nhanh và bền vững theo hướng thân thiện với môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp với tỷ trọng công nghiệp trên 40% GDP.

Nghị quyết nhấn mạnh Việt Nam cần hình thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Nó nói rằng đất nước cũng nên "làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp và nông nghiệp."

Tự lực, lưỡng dụng, hiện đại sẽ là nền tảng của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Nó dự kiến ​​tỷ trọng nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam đạt 30% GDP trong những năm tới.

Nó kêu gọi đất nước nằm trong nhóm 40 quốc gia hàng đầu về chính phủ điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số.

Nghị quyết nêu rõ, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và nằm trong số các quốc gia công nghiệp hàng đầu châu Á.

Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần sử dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo một cách vững chắc để tạo đột phá về năng suất và chất lượng.

Ưu tiên xây dựng hệ thống pháp luật chuyên ngành phát triển công nghiệp quốc gia, nhất là các lĩnh vực đặc thù như công nghệ số, quốc phòng, an ninh, năng lượng.

Nghị quyết nêu rõ các chính sách ưu đãi về thuế, tài chính, tín dụng và đất đai cần khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Tiếp tục đổi mới các chính sách về đất đai, tín dụng, tài chính, khoa học, công nghệ, nhân lực để thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy hơn nữa quá trình công nghiệp hóa đất nước.

Nghị quyết nêu rõ Việt Nam cũng nên có Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng.

Nó cũng kêu gọi thực hiện một chương trình quốc gia – “Make in Vietnam 2045” – một chương trình thúc đẩy việc tạo ra các sản phẩm công nghệ cao của người Việt Nam. Theo bộ thông tin khởi xướng chương trình, tên của chương trình sử dụng một cách chơi chữ để nhấn mạnh tính chủ động.

Nghị quyết xác định luyện kim, cơ khí, hóa chất, năng lượng, vật liệu và công nghệ kỹ thuật số là một số ngành công nghiệp nền tảng tốt nhất. Các ngành công nghiệp mũi nhọn có thể bao gồm robot, ô tô và thiết bị tự động.

Nghị quyết nêu rõ các doanh nghiệp tại Việt Nam nên hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo và sạch và hệ thống lưu trữ pin. Nó dự kiến ​​​​công nghiệp quốc phòng và an ninh là một mũi nhọn công nghiệp quốc gia.

Nguồn: VnExpress