Tin tức đầu tư


Việt Nam ký Hiệp ước “Biển cả”

04/10/2023

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Thỏa thuận về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các khu vực ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, Hiệp ước “Biển cả”, sáng 20/9 (giờ New York), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao tuần cấp độ của phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký thỏa thuận, trong bối cảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến công tác tại kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Động thái này truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sẽ chung tay cùng các nước trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hơn 60 quốc gia đã ký thỏa thuận trong tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việc thông qua và ký kết thỏa thuận đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ môi trường biển trong kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển, và tài nguyên biển.

Đây là thỏa thuận thứ ba được đàm phán và ký kết trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tái khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Thỏa thuận Biển cả quy định việc khai thác và chia sẻ lợi ích cũng như bảo tồn nguồn gen biển ở vùng biển quốc tế. Đây là nguồn tài nguyên tiềm năng mới thuộc vùng biển rộng lớn, chiếm hơn 60% diện tích bề mặt các đại dương và không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi được 60 quốc gia phê chuẩn và phê duyệt.

Nguồn: Nhân Dân