Tin tức đầu tư


Việt Nam xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững đến năm 2030

20/03/2022

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết Việt Nam đã đặt ra mục tiêu xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững trong giai đoạn 2021-2030 tại một hội nghị ở Hà Nội hôm qua.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Bộ trưởng cho biết ngành nông nghiệp nước ta phải thúc đẩy nền kinh tế tiên tiến, chú trọng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Một ưu tiên hàng đầu khác là xây dựng nông thôn của đất nước và nâng cao đời sống cho nông dân. Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp và đầu tư vào nguồn nhân lực mang lại lợi ích cho nông dân Việt Nam.

Theo Bộ, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2,5-3,0% hàng năm cho đến năm 2030 với năng suất nông nghiệp đạt 5,5%. Các biện pháp đã được thực hiện để khám phá các thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của Việt Nam, được cho là sẽ tăng giá trị ở mức 5-6% một năm.

Ông Hoan cho biết mục tiêu là chuyển đổi các vùng nông thôn của Việt Nam thành các trung tâm sản xuất nông nghiệp phát triển, hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường vào năm 2050.

Ưu tiên hàng đầu của Bộ là áp dụng các công nghệ xanh với trọng tâm là bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như môi trường sống của con người. Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới, tập trung phát triển các sản phẩm địa phương có lợi thế cạnh tranh và sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các địa phương và trung tâm sản xuất trên cả nước.

Trong khi đó, cần phải tiến hành rà soát toàn diện các quy định sử dụng đất hiện hành của đất nước, ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho biết.

Ông khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách linh hoạt và hiệu quả hơn để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và các hoạt động cải tạo đất, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa đang rất cần cơ sở hạ tầng.

Nguồn: Sưu tầm