Tin tức đầu tư


VRG trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021

27/12/2021

Theo công bố mới nhất của Forbes Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) lọt vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất. Kết quả này nhờ ghi nhận kỷ lục mới về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế.

Sản xuất cao su xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, VRG đã vượt khó thành công, bảo đảm sức khỏe và đời sống của người lao động, kết quả sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

Tính đến ngày 15/12/2021, toàn VRG đã khai thác được 377.700 tấn mủ (đạt 100% kế hoạch), về trước kế hoạch sản lượng 16 ngày. Dù là 1 năm rất khó khăn nhưng năm 2021 là năm VRG hoàn thành kế hoạch sớm nhất trong vài năm trở lại đây và vượt gần 6% kế hoạch sản lượng năm 2021. Theo đó, toàn Tập đoàn tiêu thụ hơn 450 nghìn tấn cao-su, giá bán bình quân cao hơn 27% so với năm 2020. Nổi bật có 20 đơn vị thành viên hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021 trước 30 ngày, 31 đơn vị về trước kế hoạch từ 11-30 ngày.

Forbes Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam cũng bị suy giảm sức mua, kết quả như vậy phần nào thể hiện khả năng chống chịu, xoay xở của các doanh nghiệp.

Anh Tuấn (Báo Nhân Dân)