Tin tức đầu tư


Vững vàng vị trí dẫn đầu trong thu hút FDI năm 2023

22/11/2023

Với tổng vốn FDI tính đến ngày 20/11 đạt hơn 3,1 tỷ USD, tương đương gần 73.000 tỷ đồng, Quảng Ninh đang là địa phương đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Dù còn hơn một tháng nữa mới kết thúc thời gian thực hiện chủ đề công tác năm 2023, tuy nhiên kết quả thu hút đầu tư này cho thấy rõ hiệu quả trong tư duy nắm bắt cơ hội để tạo đột phá mới.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư Nhật Bản.

Bước ra sau đại dịch Covid-19, Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước gặp vô vàn những khó khăn, thách thức. Năm 2023, tỉnh phải triển khai đồng thời khối lượng công việc rất lớn, chưa kiện toàn đủ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh... Tuy nhiên, với tư duy kiến tạo, đồng thuận và kế thừa, nhận định rõ những cơ hội để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đánh thức những tiềm năng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bao trùm, toàn diện, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU (ngày 28/11/2022) của BCH Đảng bộ tỉnh "Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023" trong đó xác định rõ mục tiêu tạo đột phá trong thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, vốn đầu tư FDI đạt trên 1 tỷ USD, tương đương 24.000 tỷ đồng để đầu tư vào khu vực các KCN, KKT.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Quan điểm của Quảng Ninh là ưu tiên tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn khu vực, thị trường, đối tác để thúc đẩy hợp tác phát triển phù hợp với bối cảnh thế giới và khu vực; tái định vị dòng vốn đầu tư, ưu tiên việc kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; thu hút đầu tư xanh, công nghệ cao, công nghệ phụ trợ... bám sát định hướng không gian phát triển Một tâm, Hai tuyến, Đa chiều, Hai mũi đột phá, Ba vùng động lực, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy CNĐKĐT cho đại diện Tập đoàn Foxconn vào tháng 6/2023.

Với tinh thần Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương trong triển khai, bằng những cách làm bài bản, khoa học thông qua việc chủ động lựa chọn mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn hóa công sở và hình ảnh thân thiện trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tạo khí thế quyết tâm, phấn khởi, tự hào trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Quảng Ninh đổi mới và phát triển, nhằm tạo động lực trong thi đua thực hiện chủ đề công tác năm.

Theo thống kê từ Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh, đến ngày 20/11, tổng vốn đầu tư thu hút trên địa bàn các KCN, KKT tỉnh năm 2023 đạt 114.329,06 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn FDI đạt 3.102,8 triệu USD tương đương 72.910,5 tỷ đồng, bằng 258,6% kế hoạch thu hút đầu tư năm 2023 (Nghị quyết năm 2023, tổng vốn FDI thu hút tối thiểu đạt trên 1 tỷ USD). Cụ thể, tỉnh đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT/Quyết định chủ trương đầu tư mới cho 23 dự án FDI; điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI đạt vốn đầu tư tăng thêm 5 triệu USD. Như vậy đến nay, các KCN, KKT trên địa tỉnh có tổng 108 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 5,5 tỷ USD, là nơi làm việc của gần 20.000 lao động. Với số vốn thu hút FDI đạt hơn 3,1 tỷ USD từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu trong số các tỉnh, thành phố trên cả nước về thu hút FDI, tiếp sau lần lượt là các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang.

KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên.

Đáng chú ý, bên cạnh tiếp tục thu hút FDI từ các nhà đầu tư thuộc thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, lần đầu tiên Quảng Ninh đón nhận dòng vốn của nhà đầu tư đến từ Thụy Điển, góp phần đa dạng đối tác đầu tư của tỉnh, nâng tổng số đối tác đầu tư vào tỉnh lên trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Được biết, hiện làn sóng FDI đầu tư vào Quảng Ninh vẫn đang hết sức mạnh mẽ, điều này cho thấy, sức hút của Quảng Ninh còn rất lớn, minh chứng cho thành quả xứng đáng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc này, ở giai đoạn tháng cuối cùng của năm, làn sóng đầu tư về tỉnh sẽ tiếp tục tăng, kỳ vọng vị trí dẫn đầu cả nước trong thu hút FDI năm 2023, góp phần quan trọng để Quảng Ninh vững tin là năm thứ 8 tăng trưởng 2 con số với nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt.

Đỗ Phương