Tin tức đầu tư


Xây dựng Nông thôn mới – Hành trình không có điểm dừng

09/08/2022

Quảng Ninh phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành các tiêu chí để trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM). Tỉnh xác định tiếp tục đưa chương trình này đi vào thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo thông qua Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202207/medium/1986133_vung_trong_na_dong_trieu_duoc_quy_hoach_vuon_mau_19485106.jpg

Vùng trồng na tập trung tại TX Đông Triều mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Quảng Ninh triển khai chương trình xây dựng NTM từ năm 2010. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, riêng có, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn, đưa các vùng nông thôn Quảng Ninh ngày càng khởi sắc hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn trên toàn tỉnh đạt 52,5 triệu đồng/người/năm, tăng 25,87 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 17,25% năm 2010 xuống còn 0,1%.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM; 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Quá trình triển khai đã góp phần đưa 26 xã, 65 thôn vùng miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt nhất, từ chương trình này, Quảng Ninh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai thành công chương trình OCOP, qua đó đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của nhân dân, từ sản xuất lạc hậu tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn tỉnh. Từ sự tiên phong của Quảng Ninh, chương trình OCOP cũng đã được Chính phủ chọn làm mô hình nhân rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước.

Quảng Ninh kỳ vọng từ đề án này, đời sống người dân nông thôn ngày càng khá giả, người dân có môi trường sống tốt đẹp, dần được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ như đô thị, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Cùng với đó hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Baoquangninh.com.vn