Page 6 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 6

II. NÔNG NGHIỆP


        1. Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển rừng sản xuất
         ở những vùng đất trống, đồi núi trọc, trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng
         gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn; phát triển lâm sản ngoài gỗ, phục hồi rừng tự nhiên.
        2. Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, chế biến lâm sản ngoài gỗ.
        3. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp,
         giống thủy sản, phát triển giống cây trồng lâm nghiệp công nghệ cao.
        4. Sản xuất, khai thác và tinh chế muối.
        5. Đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp ứng dụng các phương thức ngư cụ đánh bắt tiên
         tiến; dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá.
        6. Dịch vụ cứu hộ trên biển.
        7. Đầu tư nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học sử dụng làm thực
         phẩm.
        8. Sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván ghép thanh,
         ván MDF.
                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           93
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11