Page 8 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 8

IV. VĂN HÓA, XÃ HỘI, THỂ THAO, Y TẾ


       1. Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư.
       2. Đầu tư kinh doanh cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh.
       3. Nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại
         thuốc mới, thuốc thú y mới, vắc xin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y.
       4. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống
         bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; thuốc sắp hết hạn
         bằng sáng chế hoặc các độc quyền có liên quan; ứng dụng công nghệ tiên tiến, công
         nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản
         xuất bao bì trực tiếp tiếp xúc với thuốc.
       5. Đầu tư cơ sở sản xuất Methadone.
       6. Đầu tư kinh doanh trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao và trung tâm
         đào tạo, huấn luyện thể thao cho người khuyết tật; xây dựng cơ sở thể thao có thiết bị,
         phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế; cơ sở
         luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao chuyên nghiệp.
       7. Đầu tư kinh doanh trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu
         da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang
         thang không nơi nương tựa.
       8. Đầu tư kinh doanh trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội; cơ sở cai nghiện
         thuốc lá; cơ sở điều trị HIV/AIDS; cơ sở cai nghiện ma túy công lập; cơ sở cai nghiện ma
         túy dân lập; điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy cộng đồng tại cấp huyện.
       9. Đầu tư kinh doanh bảo tàng cấp quốc gia, nhà văn hóa dân tộc; đoàn ca, múa, nhạc dân
         tộc; rạp hát, trường quay, cơ sở sản xuất phim, in tráng phim; nhà triển lãm mỹ thuật -
         nhiếp ảnh; sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà
         văn hóa dân tộc và các trường văn hóa nghệ thuật; cơ sở, làng nghề giới thiệu và phát
         triển các ngành, nghề truyền thống; đầu tư kinh doanh các loại hình nghệ thuật trình diễn
         dân gian; đầu tư cho Thư viện quốc gia Việt Nam, thư viện công cộng tỉnh, thành phố
         trực thuộc trung ương và thư viện có vai trò quan trọng.
        Đầu tư cơ sở hỗ trợ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng đối với người
       10.
         bán dâm.

                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           95
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13