Giới thiệu tổ Investor care


1. Chức năng, nhiệm vụ

Với mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS, Tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư tỉnh Quảng Ninh (Quang Ninh Investor Care) để góp phần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Tổ Công tác có nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án; kịp thời chỉ đạo đơn vị trực thuộc hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả và giảm thiểu các thủ tục hành chính. Định kỳ hàng tháng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – cơ quan thường trực của Tổ - chủ trì làm việc, theo dõi và tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu và bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, địa phương mình để giúp việc trong quá trình hoạt động.

2. Thường trực Tổ Investor Care

Tổ Công tác Investor Care hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Đồng chí Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban IPA, đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phụ trách với vai trò là Tổ trưởng. Tổ phó thường trực do bà Bà Vũ Thị Kim Chi - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đảm nhiệm. Các thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức có liên quan phụ trách lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.