Page 12 - Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư
P. 12

II. NÔNG NGHIỆP
        1. Nuôi, trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu; bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và những
         loài dược liệu quý hiếm, đặc hữu.
        2. Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
        3. Dịch vụ khoa học, kỹ thuật về gieo trồng, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ cây trồng, vật
         nuôi.
        4. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ; bảo quản, chế biến gia cầm, gia súc
         tập trung công nghiệp, chợ đầu mối, cơ sở đấu giá vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi.
        5. Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến.
        6. Khai thác hải sản.
        7. Đầu tư sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản xuất phân bón hữu cơ,
         hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để phát triển phân bón
         hữu cơ.
        8. Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản dưới hình thức liên kết theo chuỗi
         sản phẩm; nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản dưới hình thức sản xuất
         nông nghiệp hữu cơ.
        9. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may,
         sợi, thêu ren, đan lát.
       10.
         Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
       11.
         Nuôi giữ giống gốc vật nuôi, bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm và giống
         vật nuôi bản địa.


        III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG        1. Xây dựng, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp.
        2. Xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,
         khu công nghệ cao, khu kinh tế; xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho
         các đối tượng chính sách xã hội; đầu tư xây dựng các khu đô thị chức năng (bao
         gồm nhà trẻ, trường học, bệnh viện) phục vụ công nhân.
        3. Xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ biển, đập,
         hồ chứa và các sự cố môi trường khác; áp dụng công nghệ giảm thiểu phát thải khí
         gây hiệu ứng nhà kinh, phá hủy tầng ô-dôn.
        4. Đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistics, cảng
         cạn, kho hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại.

                          DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ           99
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17