Danh sách dự án chấp thuận chủ trương


 

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG 

NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH NĂM 2021

(từ ngày 01/01/2021 đến nay)

1. Dự án Khu trưng bày xe ô tô và dịch vụ tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên

- Đơn vị đề xuất: Công ty TNHH MTV Vịnh Nhàn

- Lĩnh vực: Dịch vụ, Du lịch

- Địa bàn: Quảng Yên

- Diện tích: 0.47 ha

- Tổng mức đầu tư: 20.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 12/4/2021

2. Khu dân cư đô thị mới Thọ Tràng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp 368

- Lĩnh vực: Đô thị, nhà ở

- Địa bàn: Đông Triều

- Diện tích: 11.70 ha

- Tổng mức đầu tư: 481.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 10/5/2021

3. Trung tâm thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (AEON Mall Hạ Long)

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần Đầu Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phát

- Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại

- Địa bàn: Hạ Long

- Diện tích: 9.12 ha

- Tổng mức đầu tư: 4,550.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 17/5/2021

4. Dự án trại chăn nuôi lợn công nghệ cao greentech tại xã Quảng Sơn, Hải Hà

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần chăn nuôi Greentech

- Lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Địa bàn: Hải Hà

- Diện tích: 48.00 ha

- Tổng mức đầu tư: 200.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: VB số 3666/UBND-QH2 ngày 11/6/2021

5. Khu đô thị dịch vụ và du lịch ven sông Tiên Yên

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS

- Lĩnh vực: Đô thị, nhà ở

- Địa bàn: Tiên Yên

- Diện tích: 72.79 ha

- Tổng mức đầu tư: 550.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: VB số 4040/VB-QH3 ngày 28/6/2021

6. Trung tâm sản xuất giống và chăn nuôi heo công nghệ cao tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin

- Lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp,

- Địa bàn: Đầm Hà

- Diện tích: 97.00 ha

- Tổng mức đầu tư: 114.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: VB số 4130/UBND-QH3 ngày 30/6/2021

7. Dự án Khu đô thị phía Tây đường tránh Đông Triều tại phường Đức Chính

- Đơn vị đề xuất: Công ty TNHH Hà Lan

- Lĩnh vực: Đô thị, nhà ở

- Địa bàn: Đông Triều

- Diện tích: 34.80 ha

- Tổng mức đầu tư: 1,140.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: QĐ số 2242/QĐ-UBND ngày 9/7/2021

8. Dự án khu thương mại dịch vụ, văn phòng hỗn hợp, khu đô thị ven đường tránh phía Bắc phường Đức Chính, thị xã Đông Triều

- Đơn vị đề xuất: Công ty cổ phần đầu tư Alphanam

- Lĩnh vực: Đô thị, nhà ở

- Địa bàn: Đông Triều

- Diện tích: 29.00 ha

- Tổng mức đầu tư: 2,172.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 26/7/2021

9. Dự án Trung tâm tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm Quảng Yên tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên

- Đơn vị đề xuất: Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thành Phát

- Lĩnh vực: Dịch vụ, Du lịch

- Địa bàn: Quảng Yên

- Diện tích: 1.03 ha

- Tổng mức đầu tư: 45.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 30/7/2021

10. Dự án Khu đô thị Hưng Đạo - Đức Chính tại phường Hưng Đạo và phường Đức Chính, thị xã Đông Triều

- Đơn vị đề xuất: Công ty CP TLA

- Lĩnh vực: Đô thị, nhà ở

- Địa bàn: Đông Triều

- Diện tích: 48.80 ha

- Tổng mức đầu tư: 1,740.00 tỷ đồng

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh: Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2021