Tin tức DDCI


Quảng Ninh: Công bố chỉ số xếp hạng DDCI 2020

02/01/2021

Theo kết quả được công bố, điểm trung vị của khối địa phương năm 2019 giảm nhẹ từ mức 64,72 của năm 2018 xuống mức 63,12. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi kỹ thuật trong DDCI Quảng Ninh khối địa phương năm 2019, khi bổ sung thêm chỉ số thành phần Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất. Mức điểm này vẫn cho thấy cộng đồng doanh nghiệp về cơ bản đã hài lòng hơn về hoạt động và điều hành kinh tế của khối chính quyền địa phương trong năm 2019.

Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và đứng cuối chênh lệnh nhau không nhiều như ở khối sở ban ngành, với điểm số của đơn vị dẫn đầu ở mức 71,80 điểm, cao hơn 26,35 điểm so với đơn vị đứng cuối (45,45 điểm). Điều này cho thấy, sự khác biệt trong điều hành kinh tế giữa các địa phương không nhiều như giữa các sở ban ngành.

Năm 2019, thị xã Quảng Yên đã vươn lên vị trí thứ nhất với 71,80 điểm, tăng 3,57 điểm so với năm 2018. Các vị trí tiếp theo trong nhóm đầu cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của một số địa phương so với năm 2018. DDCI 2019, cũng ghi nhận sự cải thiện năng lực điều hành mạnh mẽ từ thành phố Móng Cái và thị xã Đông Triều khi tăng lần lượt tăng 6 bậc và 7 bậc lên vị trí thứ hai và thứ tư. Bên cạnh đó một số địa phương cũng đã rời khỏi nhóm đầu như thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí.

Đối với khối sở ban ngành, điểm trung vị của năm 2019 là 59,22. Con số này nhỏ hơn so với con số 69,33 điểm năm 2018, nhưng vẫn xấp xỉ mức trung bình điểm trung vị ba năm 2016-2019 (60,72). Một số chỉ số thành phần như Tính minh bạch và tiếp cận thông tin có trọng số giảm từ 20% xuống 15%, chỉ số Thiết chế pháp lý có trọng số giảm từ 10% xuống 5%, trong khi chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp lại có trọng số tăng từ 5% lên 15%.

Có 05 đơn vị thuộc nhóm Rất Tốt là: Cục Hải quan, Chi nhánh NHNN, và Ban quản lý các khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin  Truyền thông. 06 đơn vị thuộc nhóm Tốt và 08 đơn vị thuộc nhóm Khá. Hai đơn vị thuộc nhóm Chưa Tốt là: Sở Khoa học – công nghệ và Cảnh sát PCCC.

Khoảng cách giữa nhóm đứng đầu và đứng cuối cho thấy sự chênh lệnh khá lớn về năng lực điều hành của khối sở ban ngành, với điểm số của đơn vị dẫn đầu ở mức 84,86 điểm, cao hơn tới 48,69 điểm so với đơn vị đứng cuối (36,17).

Hải Quan Quảng Ninh tiếp tục là đơn vị giữ vị trí quán quân với điểm số 84,86, tăng 7,05 điểm so với năm 2018. Kết quả phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng DN với những nỗ lực cải thiện năng lực điều hành của đơn vị này, đồng thời cũng cho thấy Hải Quan Quảng Ninh không có dấu hiệu chủ quan chững lại trong nỗ lực cải cách, sáng tạo và đồng hành cùng DN.

Báo Đầu Tư