Thursday,05 October
QTV - Chiều nay, 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu chủ trì cuộc họp khởi động và khảo sát thực tế dự án “Ứng dụng công nghệ lò đốt chưng cất khí khô tiên tiến của Nhật Bản trong việc xử lý rác thải y tế tại tỉnh Quảng Ninh”, theo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Công ty Chodai Nhật Bản.