Thứ năm, 2/7/2020 Cập nhật lần cuối lúc 14:35

Kiện toàn Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (JAPAN DESK)

Giới thiệu chung

Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk Quảng Ninh) được thành lập theo Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Japan Desk Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh. Japan Desk Quảng Ninh được thành lập nhằm xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư giữa Nhật Bản và tỉnh Quảng Ninh sau khu tỉnh Quảng Ninh và JETRO Hà Nội ký kết Chương trình hợp tác Nhật Bản – Quảng Ninh tầm nhìn 30 năm.

Bộ phận thường trực (Văn phòng thường trực Japan Desk Quảng Ninh) thực hiện theo chỉ đạo của Japan Desk Quảng Ninh và được kiện toàn theo Quyết định số 1345/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 24/4/2020. Văn phòng làm việc của Bộ phận thường trực Japan Desk Quảng Ninh đặt tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Chi tiết Quyết định 1345/QĐ-UBND của UBND tỉnh: http://investinquangninh.vn/uploads/files/1345 signed.pdf)

Chức năng, nhiệm vụ

Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk) Quảng Ninh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Nhật Bản vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu cho các công ty, tổ chức Nhật Bản nhằm quảng bá, giới thiệu và kêu gọi thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh;

- Thiết lập hệ thống thông tin đối thoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan hành chính của Tinh;

- Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Quảng Ninh và kịp thời hỗ trợ giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản;

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản;

- Kết nối với Japan Desk các địa phương, các tổ chức và các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản để thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh.

Đội ngũ cán bộ

Trưởng Bộ phận Japan Desk Quảng Ninh là Lãnh đạo UBND tỉnh; Phó Trưởng Bộ phận gồm Lãnh đạo các cơ quan: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế. Các thành viên gồm Đại diện lãnh đạo các cơ  quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương và Sở Du lịch. Cố vấn cao cấp Chuyên gia người Nhật Bản là ông Nakagawa Ryoichi, Chủ tịch Trung tâm tư vấn đầu tư BTD Japan.

Phụ trách Bộ phận thường trực Japan Desk Quảng Ninh là đ/c Vũ Thị Kim Chi, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Các thành viên gồm: đại diện cán bộ của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Ban quản lý Khu kinh tế và Đại diện của một số Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các thành viên của Bộ phận thường trực Japan Desk Quảng Ninh đều có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. (Chi tiết Quyết  định số 68/BXTĐT-XT8 ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh: http://investinquangninh.vn/uploads/files/68QDBXTDT.signed.pdf )

Liên hệ

Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Tầng 2, tòa nhà Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ĐT cố định: +84. 2033.833.686, ext: 116.  Điện thoại di động: 0902.898.288. Email: ipaquangninh@gmail.com