• Thư gửi nhà đầu tư

    Thành công của các bạn chính là thước đo giá trị của Quảng Ninh. Chúng tôi chân tình, tâm huyết, kiên trì, đồng tâm kêu gọi và sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai quan tâm tới sức mạnh, giá trị vật chất và tinh thần của con người và vùng đất Quảng Ninh. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện tốt nhất các bạn đến với Quảng Ninh, sinh sống và làm việc tại vùng đất kỳ diệu này.