SEARCH

 

 

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Tường Văn

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban IPA

Là Thủ trưởng cơ quan của Ban; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Ban.

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế Công nghiệp, Tiến sĩ Kinh tế phát triển.

• Số điện thoại:

• Email:

LÃNH ĐẠO BAN


Vũ Thị Kim Chi

VŨ THỊ KIM CHI

Phó Trưởng ban Thường trực

Nguyễn Đoàn Đình Cường

NGUYỄN ĐOÀN ĐÌNH CƯỜNG

Phó Trưởng ban

 

Cố vấn cao cấp Japan Desk Quảng Ninh


NAKAGAWA RYOICHI

NAKAGAWA RYOICHI

Chủ tịch BTD Japan, Cố vấn của Japan Desk Quảng Ninh.

 

 

Phòng Xúc tiến đầu tư


CHU THỊ VÂN ANH

CHU THỊ VÂN ANH

Phó Trưởng phòng

PHÙNG QUỐC HƯNG

PHÙNG QUỐC HƯNG

Phó Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

Chuyên viên

ĐINH THỊ HUYỀN HƯƠNG

ĐINH THỊ HUYỀN HƯƠNG

Chuyên viên

MẠC THÙY DƯƠNG

MẠC THÙY DƯƠNG

Chuyên viên

PHẠM KHÁNH LINH

PHẠM KHÁNH LINH

Chuyên viên

ĐINH PHƯƠNG THẢO

ĐINH PHƯƠNG THẢO

Chuyên viên

 

Phòng Tư vấn đầu tư


NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Trưởng phòng

CHU XUÂN HƯNG

CHU XUÂN HƯNG

Phó Trưởng Phòng

VŨ THỊ THANH

VŨ THỊ THANH

Chuyên viên

LÊ HẢI LONG

LÊ HẢI LONG

Chuyên viên

MẠC NGỌC HƯNG

MẠC NGỌC HƯNG

Chuyên viên

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

Chuyên viên

LÊ THÀNH CÔNG

LÊ THÀNH CÔNG

Chuyên viên

TRỊNH THỊ MINH HẰNG

TRỊNH THỊ MINH HẰNG

Chuyên viên

 

 

Phòng Hỗ trợ đầu tư


PHẠM NGỌC VĂN

PHẠM NGỌC VĂN

Trưởng phòng

TRẦN VĂN VỊNH

TRẦN VĂN VỊNH

Phó Trưởng Phòng

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chuyên viên

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

Chuyên viên

PHẠM THỊ THU HẰNG

PHẠM THỊ THU HẰNG

Chuyên viên

TRẦN THỊ TRÂM ANH

TRẦN THỊ TRÂM ANH

Chuyên viên

NGUYỄN MINH ĐỨC

NGUYỄN MINH ĐỨC

Chuyên viên

 

 

 

Văn phòng


NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chánh Văn phòng

CHU MINH DŨNG

CHU MINH DŨNG

Phó Chánh Văn phòng

MAI MẠNH GIỎI

MAI MẠNH GIỎI

Chuyên viên

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ HÀ

Văn thư

PHẠM THỊ THÙY

PHẠM THỊ THÙY

Kế toán Trưởng

PHẠM VĂN HÀ

PHẠM VĂN HÀ

Nhân viên thừa hành

LÊ THỊ TOÀN

LÊ THỊ TOÀN

Chuyên viên

MẠC THỊ ĐĂNG DUNG

MẠC THỊ ĐĂNG DUNG

Chuyên viên