Trưởng ban

Nguyễn Tường Văn

Nguyễn Tường Văn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban IPA
Là Thủ trưởng cơ quan của Ban; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Ban.
• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế Công nghiệp, Tiến sĩ Kinh tế phát triển.
• Số điện thoại: 
• Email: 
 

 

Đóng lại

Lãnh đạo ban

 • Vũ Thị Kim Chi

  Vũ Thị Kim Chi

  Phó Trưởng ban Phụ trách

  (*) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

  - Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Xúc tiến đầu tư.

  - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư.

  - Hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và ở nước ngoài.

  - Công tác thông tin truyền thông phục vụ quảng bá, xúc tiến đầu tư.

  - Công tác quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư; Bản tin Xúc tiến đầu tư.

  - Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban.

  - Hoạt động hợp tác quốc tế.

  - Thường trực bộ phận Japan Desk Quảng Ninh.

  - Công tác cải cách hành chính, ISO, dân chủ, phòng, chống tham nhũng.

  - Phụ trách công tác Công đoàn viên chức của Ban.

  - Công tác thi đua khen thưởng của Ban trong Khối thi đua Tài chính – Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền phân công.

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Thạc sỹ kinh doanh quốc tế

  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.898 Máy lẻ: 109

  • Điện thoại di động: 0912.768.288

  • Email: chivkvn@yahoo.com; vuthikimchi.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Đức Tiệp

  Nguyễn Đức Tiệp

  Phó Trưởng ban

  (*) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

  - Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của Phòng Hỗ trợ đầu tư.

  - Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

  - Công tác tham mưu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),

  năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành,địa phương (DDCI).

  - Công tác thông tin truyền thông phục vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

  - Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sau chấp thuận chủ trương đầu tư.

  - Là Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, khoa học của Ban.

  - Phụ trách công tác Đảng của Chi bộ Ban, công tác Đoàn thanh niên.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền phân công.

               • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

               • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 111

               • Điện thoại di động: 0911.757.999

               • Email: ductiep@yahoo.com; nguyenductiep@quangninh.gov.vn 

  Xem thêm

Cố vấn cao cấp Japan Desk Quảng Ninh

 • Nakagawa Ryoichi

  Nakagawa Ryoichi

  Chủ tịch BTD Japan, Cố vấn của Japan Desk Quảng Ninh.

  Email: nakagawa@btd.co.jp 

  Phone: (+84) 913236620

  Xem thêm

Phòng Xúc tiến đầu tư

 • Nguyễn Đoàn Đình Cường

  Nguyễn Đoàn Đình Cường

  Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng – Tài chính; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế và Marketing
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 108
  • Điện thoại di động: 0911191183
  • Email: sieucuong001@hotmail.com; nguyendoandinhcuong@quangninh.gov.vn;
  Xem thêm
 • Chu Thị Vân Anh

  Chu Thị Vân Anh

  Phó Trưởng phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch; Thạc sỹ Quản trị Du lịch
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113
  • Điện thoại di động: 0902.898.288
  • Email: vananhchu83@gmail.com; chuthivananh@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phùng Quốc Hưng

  Phùng Quốc Hưng

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sĩ quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0936.805.208
  • Email: phungquochungtvgt@gmail.com; phungquochung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Thị Mai Ngân

  Nguyễn Thị Mai Ngân

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật, Thạc sỹ quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0932.883.389
  • Email: nguyenmaingan89@gmail.com; nguyenthimaingan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nghiêm Thái Sơn

  Nghiêm Thái Sơn

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản lý kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0963.6666.83
  • Email: nghiemson1991@gmail.com; nghiemthaison@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Đinh Thị Huyền Hương

  Đinh Thị Huyền Hương

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân thương mại, thạc sĩ kinh doanh toàn cầu
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100
  • Điện thoại di động: 0936639181
  • Email: huyenhuong.dinh@gmail.com; dinhthihuyenhuong@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mạc Thùy Dương

  Mạc Thùy Dương

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh , Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
  Điện thoại di động: 0338255969

   

  Xem thêm
 • Phạm Khánh Linh

  Phạm Khánh Linh

  Chuyên Viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Logistics Quốc tế

  Điện thoại: 0763431995

  Email: phamkhanhlinh240195@gmail.com

   

  Xem thêm
 • Đinh Phương Thảo

  Đinh Phương Thảo

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế.

  Điện thoại: 0982508818

  Email: dinhthao818@gmail.com

   

  Xem thêm

Phòng Tư vấn đầu tư

 • Nguyễn Thị Thu Hồng

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sĩ quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 120
  • Điện thoại di động: 0912382698
  • Email: Hongntt.dpi@gmail.com; nguyenthithuhong@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Chu Xuân Hưng

  Chu Xuân Hưng

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 121
  • Điện thoại di động: 0906.044.567
  • Email: hungcxdpi@gmail.com; chuxuanhung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Vũ Thị Thanh

  Vũ Thị Thanh

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tài chính – ngân hàng, Thạc sỹ quản lý tài chính
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 117
  • Điện thoại di động: 0909.571.988
  • Email: thanhvu.mdx@gmail.com; vuthithanh.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Lê Hải Long

  Lê Hải Long

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế kế hoạch
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0963268278
  • Email: lehailongneu@gmail.com; lehailong@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Mạc Ngọc Hưng

  Mạc Ngọc Hưng

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 118
  • Điện thoại di động: 0988.080.338
  • Email: mnhung2009@gmail.com; macngochung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Trương Thị Bích Loan

  Trương Thị Bích Loan

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế quốc tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 083.333.8118
  • Email: bichloan1212@gmail.com; truongthibichloan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Lê Thành Công

  Lê Thành Công

  Chuyên viên
  - Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại ; Thạc sỹ Quản lý kinh tế 
  - Điện thoại di động: 0932896789

   

  Xem thêm
 • Trịnh Thị Minh Hằng

  Trịnh Thị Minh Hằng

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tài chính ngân hàng

  • Điện thoại di động: 0394511557

  • Email: trinhthiminhhang96@gmail.com

   
   

   

   

   

  Xem thêm

Phòng Hỗ trợ đầu tư

 • Phạm Ngọc Văn

  Phạm Ngọc Văn

  Trưởng phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Marketing, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 119
  • Điện thoại di động: 0912.589.589
  • Email: vanque1508@yahoo.com; phamngocvan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Trần Văn Vịnh

  Trần Văn Vịnh

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0984.481.518
  • Email: vinhhalongtbd@gmail.com; tranvanvinh.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Trung Kiên

  Nguyễn Trung Kiên

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng dân dụng
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 104
  • Điện thoại di động: 0904.395.989
  • Email: ntk.huce@gmail.com; nguyentrungkien.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Phương Lan

  Phạm Thị Phương Lan

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Quản lý kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0888.898986
  • Email: phamlan104@yahoo.fr; phamthiphuonglan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Thu Hằng

  Phạm Thị Thu Hằng

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
  Điện thoại văn phòng 0203.533.686 Máy lẻ: 121
  Điện thoại di động: 0906169696
  Email: hangptt988@gmail.com; phamthithuhang@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Trần Thị Trâm Anh

  Trần Thị Trâm Anh

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686  
  • Điện thoại di động: 
  0378052818
  • Email:  tramanhhl1994@gmail.com

  Xem thêm
 • Nguyễn Minh Đức

  Nguyễn Minh Đức

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng. 
  Điện thoại di động: 0978025991. 
  Mail: nguyenminhduc259@gmail.com
  Xem thêm

Văn phòng

 • Nguyễn Trung Kiên

  Nguyễn Trung Kiên

  Chánh Văn phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư địa chất công trình • địa kỹ thuật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0904.096.116
  • Email: kienrealmadrid@gmail.com; nguyentrungkien@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Chu Minh Dũng

  Chu Minh Dũng

  Phó Chánh Văn phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ luật, kinh tế, quản lý tổ chức
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0913.264.539
  • Email: minhdungipaquangninh@gmail.com; chuminhdung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mai Mạnh Giỏi

  Mai Mạnh Giỏi

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 112
  • Điện thoại di động: 0984.888.988
  • Email: maigioi123@gmail.com; maimanhgioi@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm
 • Nguyễn Thị Hà

  Nguyễn Thị Hà

  Văn thư

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ – Tiếng Anh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100
  • Điện thoại di động: 0979.838.368
  • Email: nguyenthiha.v@gmail.com; nguyenthiha.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Thùy

  Phạm Thị Thùy

  Kế toán Trưởng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113
  • Điện thoại di động: 0983.325.986
  • Email: thuypham.ktt@gmail.com; phamthithuy.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Văn Hà

  Phạm Văn Hà

  Nhân viên thừa hành

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp nghề
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 084.802.5898

  Xem thêm
 • Lê Thị Toàn

  Lê Thị Toàn

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư vận tải kinh tế đường sắt ngành vận tải
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 
  076.306.1116
  • Email: khanhtoan.vipsquangninh@gmail.com; lethitoan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mạc Thị Đăng Dung

  Mạc Thị Đăng Dung

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
  • Điện thoại văn phòng:  0203.533.686 Máy lẻ: 103  
  • Điện thoại di động: 039.665.8747
  • Email: macdungftu53@gmail.com

   

  Xem thêm