Trưởng ban

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
» Là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; chịu trách nhiệm báo cáo trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
» Là Thủ trưởng Cơ quan của Ban.
» Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, viên chức.
» Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn và của cán bộ, viên chức của Ban theo quy định pháp luật.
» Quyết định biên chế cụ thể của mỗi phòng chuyên môn trong tổng số biên chế được giao.
» Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm trưởng, phó các phòng chuyên môn.
• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính- Tín dụng, Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng, Tiến sĩ Kinh tế 
• Điện thoại văn phòng: 
0203.3835145
• Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn

 

Đóng lại

Lãnh đạo ban

 • Trương Mạnh Hùng

  Trương Mạnh Hùng

  Phó Trưởng ban Thường trực

  (*) Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

  - Được Trưởng Ban ủy quyền thực hiện nhiệm vụ sau:

  + Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động hằng ngày của Ban.

  + Là chủ tài khoản của Ban.

  (*) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

  + Là người phát ngôn của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

  + Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ban, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, khoa học, Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Ban.

  + Phụ trách, điều hành hoạt động của các phòng: Văn phòng Ban, Phòng Tư vấn đầu tư; Phòng Quản lý Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm.

  + Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

  + Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  - Phụ trách công tác Đảng của Chi bộ Ban

  - Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công và ủy quyền

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Cử nhân Ngoại giao; Cử nhân Báo chí tuyên truyền; Thạc sỹ kinh doanh quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế

  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.898 Máy lẻ: 109

  • Điện thoại di động: 0913.383.898

  • Email: truongmanhhung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Vũ Thị Kim Chi

  Vũ Thị Kim Chi

  Phó Trưởng ban

  (*) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

  - Phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Hỗ trợ đầu tư và Phòng Xúc tiến đầu tư.

  - Công tác cải cách hành chính, ISO, dân chủ, phòng, chống tham nhũng.

  - Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban.

  - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư.

  - Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

  - Công tác tham mưu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp Sở, ban, ngành, địa phương (DDCI).

  - Công tác thông tin truyền thông.

  - Công tác quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư.

  - Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sau cấp phép.

  - Hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và ở nước ngoài.

  - Hoạt động hợp tác quốc tế.

  - Phụ trách công tác Công đoàn viên chức, công tác Đoàn Thanh niên.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban hoặc người được Trưởng Ban ủy quyền phân công.

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Thạc sỹ kinh doanh quốc tế

  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.898 Máy lẻ: 109

  • Điện thoại di động: 0912.768.288

  • Email: chivkvn@yahoo.com; vuthikimchi.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm

Cố vấn cao cấp Japan Desk Quảng Ninh

 • Nakagawa Ryoichi

  Nakagawa Ryoichi

  Chủ tịch BTD Japan, Cố vấn của Japan Desk Quảng Ninh.

  Email: nakagawa@btd.co.jp 

  Phone: (+84) 913236620

  Xem thêm

Phòng Xúc tiến đầu tư

 • Nguyễn Đoàn Đình Cường

  Nguyễn Đoàn Đình Cường

  Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng – Tài chính; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế và Marketing
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 108
  • Điện thoại di động: 0911191183
  • Email: sieucuong001@hotmail.com; nguyendoandinhcuong@quangninh.gov.vn;
  Xem thêm
 • Nguyễn Cẩm Hà

  Nguyễn Cẩm Hà

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh quản lý dịch vụ
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 110
  • Điện thoại di động: 0163.996.9966
  • Email: camha_ftu@yahoo.com.vn; nguyencamha@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phùng Quốc Hưng

  Phùng Quốc Hưng

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sĩ quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0936.805.208
  • Email: phungquochungtvgt@gmail.com; phungquochung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mạc Ngọc Hưng

  Mạc Ngọc Hưng

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 118
  • Điện thoại di động: 0988.080.338
  • Email: mnhung2009@gmail.com; macngochung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Trương Thị Bích Loan

  Trương Thị Bích Loan

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế quốc tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0123.333.8118
  • Email: bichloan1212@gmail.com; truongthibichloan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Thị Mai Ngân

  Nguyễn Thị Mai Ngân

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật, Thạc sỹ quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0932.883.389
  • Email: nguyenmaingan89@gmail.com; nguyenthimaingan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nghiêm Thái Sơn

  Nghiêm Thái Sơn

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản lý kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0963.6666.83
  • Email: nghiemson1991@gmail.com; nghiemthaison@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mạc Thùy Dương

  Mạc Thùy Dương

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh , Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
  Điện thoại di động: 0338255969

   

  Xem thêm
 • Nguyễn Quang Trung

  Nguyễn Quang Trung

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý Đầu tư
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0972.048.990
  • Email: trungnguyen0904@gmail.com;
  Xem thêm

Phòng Tư vấn đầu tư

 • Nguyễn Đức Tiệp

  Nguyễn Đức Tiệp

  Trưởng phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 111
  • Điện thoại di động: 0911.757.999
  • Email: ductiep@yahoo.com; nguyenductiep@quangninh.gov.vn 

  Xem thêm
 • Chu Xuân Hưng

  Chu Xuân Hưng

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 121
  • Điện thoại di động: 0906.044.567
  • Email: hungcxdpi@gmail.com; chuxuanhung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Vũ Thị Thanh

  Vũ Thị Thanh

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tài chính – ngân hàng, Thạc sỹ quản lý tài chính
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 117
  • Điện thoại di động: 0909.571.988
  • Email: thanhvu.mdx@gmail.com; vuthithanh.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Lê Hải Long

  Lê Hải Long

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế kế hoạch
  • Điện thoại văn phòng: 0333.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0963268278
  • Email: lehailongneu@gmail.com; lehailong@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Lê Thành Công

  Lê Thành Công

  Chuyên viên
  - Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại ; Thạc sỹ Quản lý kinh tế 
  - Điện thoại di động: 0932896789

   

  Xem thêm
 • Trịnh Thị Minh Hằng

  Trịnh Thị Minh Hằng

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tài chính ngân hàng

  • Điện thoại di động: 0394511557

  • Email: trinhthiminhhang96@gmail.com

   
   

   

   

   

  Xem thêm

Phòng Hỗ trợ đầu tư

 • Phạm Ngọc Văn

  Phạm Ngọc Văn

  Trưởng phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Marketing, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 119
  • Điện thoại di động: 0912.117.788
  • Email: vanque1508@yahoo.com; phamngocvan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Trần Văn Vịnh

  Trần Văn Vịnh

  Phó Trưởng Phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0984.481.518
  • Email: vinhhalongtbd@gmail.com; tranvanvinh.ipa@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Trung Kiên

  Nguyễn Trung Kiên

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng dân dụng
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 104
  • Điện thoại di động: 0904.395.989
  • Email: ntk.huce@gmail.com; nguyentrungkien.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Phương Lan

  Phạm Thị Phương Lan

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Quản lý kinh tế, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 115
  • Điện thoại di động: 0888.898986
  • Email: phamlan104@yahoo.fr; phamthiphuonglan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Đinh Thị Huyền Hương

  Đinh Thị Huyền Hương

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân thương mại, thạc sĩ kinh doanh toàn cầu
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100
  • Điện thoại di động: 0936639181
  • Email: huyenhuong.dinh@gmail.com; dinhthihuyenhuong@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Thu Hằng

  Phạm Thị Thu Hằng

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng. 
  Điện thoại văn phòng 0203.533.686 Máy lẻ: 121
  Điện thoại di động: 0906169696
  Email: hangptt988@gmail.com; phamthithuhang@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Trần Thị Trâm Anh

  Trần Thị Trâm Anh

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Đại học Luật
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686  Máy lẻ: 116 
  • Điện thoại di động: 01678052818
  • Email:  tramanhhl1994@gmail.com

  Xem thêm
 • Nguyễn Minh Đức

  Nguyễn Minh Đức

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng. 
  Điện thoại di động: 0978025991. 
  Mail: nguyenminhduc259@gmail.com
  Xem thêm

Văn phòng

 • Nguyễn Trung Kiên

  Nguyễn Trung Kiên

  Chánh Văn phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư địa chất công trình • địa kỹ thuật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103
  • Điện thoại di động: 0904.096.116
  • Email: kienrealmadrid@gmail.com; nguyentrungkien@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Chu Thị Vân Anh

  Chu Thị Vân Anh

  Phó Chánh Văn phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch; Thạc sỹ Quản trị Du lịch
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113
  • Điện thoại di động: 0902.898.288
  • Email: vananhchu83@gmail.com; chuthivananh@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Thị Hà

  Nguyễn Thị Hà

  Văn thư

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ – Tiếng Anh
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100
  • Điện thoại di động: 0979.838.368
  • Email: nguyenthiha.v@gmail.com; nguyenthiha.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Phạm Thị Thùy

  Phạm Thị Thùy

  Kế toán Trưởng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113
  • Điện thoại di động: 0983.325.986
  • Email: thuypham.ktt@gmail.com; phamthithuy.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mai Mạnh Giỏi

  Mai Mạnh Giỏi

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 112
  • Điện thoại di động: 0984.888.988
  • Email: maigioi123@gmail.com; maimanhgioi@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm
 • Phạm Văn Hà

  Phạm Văn Hà

  Nhân viên thừa hành

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp nghề
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0124.802.5898

  Xem thêm
 • Lê Thị Toàn

  Lê Thị Toàn

  Chuyên viên

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư vận tải kinh tế đường sắt ngành vận tải
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0126.306.1116
  • Email: khanhtoan.vipsquangninh@gmail.com; lethitoan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Mạc Thị Đăng Dung

  Mạc Thị Đăng Dung

  Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
  • Điện thoại văn phòng:  0203.533.686 Máy lẻ: 103  
  • Điện thoại di động: 039.665.8747
  • Email: macdungftu53@gmail.com

   

  Xem thêm

Phòng Quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm

 • Nguyễn Thị Thu Hồng

  Nguyễn Thị Thu Hồng

  Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sĩ quản lý kinh tế
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 120
  • Điện thoại di động: 0124.8288.868
  • Email: Hongntt.dpi@gmail.com; nguyenthithuhong@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • Chu Minh Dũng

  Chu Minh Dũng

  Phó Trưởng phòng

  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ luật, kinh tế, quản lý tổ chức
  • Điện thoại văn phòng: 0203.533.686
  • Điện thoại di động: 0913.264.539
  • Email: minhdungipaquangninh@gmail.com; chuminhdung@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyễn Tiến Dũng

  Nhân viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp kỹ thuật chiếu bóng
  • Điện thoại văn phòng: 
  • Điện thoại di động: 0982827188
  • Email: hadung6868@gmail.com
  Xem thêm
 • Nguyễn Mạnh Hà

  Nguyễn Mạnh Hà

  Nhân viên
  • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân CĐ sư phạm âm nhạc, Cử nhân CĐ ngành điện tử điện dân dụng, Sơ cấp nghề
  • Điện thoại văn phòng: 
  • Điện thoại di động: 0359166668
  • Email: hanguyenhl636@gmail.com
  Xem thêm
 • Phạm Tuấn Hùng

  Phạm Tuấn Hùng

  Nhân viên
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh 
  Điện thoại văn phòng 0203.533.686 Máy lẻ: 121
  Điện thoại di động: 0904333557
  Email: http://hungdungttvh@gmail.com; phamtuanhungipa@gmail.com
  Xem thêm