I. Kết nối đầu tư

II. Doanh nghiệp trong nước

1. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp

2. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp các địa phương

III. Doanh nghiệp Nhật Bản

1. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh hỗ trợ Công ty Taiheiyo Shinju Nhật Bản