Thứ năm, 13/11/2014 Cập nhật lần cuối lúc 13:59

Khi có nhu cầu đầu tư tại Quảng Ninh, nhà đầu tư cần liên hệ với cơ quan, tổ chức nào để được hướng dẫn, tìm hiểu các thông tin cần thiết ?

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thì IPA Quảng Ninh là đầu mối chính thức của tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ các nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư giảm thiểu thời gian và chi phí từ khâu tiếp cận đưa ra ý tưởng đến việc triển khai dự án. IPA cũng là đầu mối tháo gỡ những khó khăn trong công tác đầu tư để đảm bảo các dự án được thành công.