Thứ sáu, 1/12/2017 Cập nhật lần cuối lúc 14:19

Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Với phương châm “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là ưu tiên cao nhất của thành phố”, Cẩm Phả đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Cẩm Phả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Cẩm Phả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Trung tâm hành chính công (HCC) TP Cẩm Phả từ khi đi vào hoạt động đã ngày càng phát huy được hiệu quả trong mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, công khai. Theo đồng chí Đoàn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm HCC thành phố, xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của cơ quan nhà nước, Trung tâm đã tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cá nhân và tổ chức.

Hiện nay, số TTHC được thực hiện tại Trung tâm là 282 thủ tục thuộc thẩm quyền của thành phố (đạt 100%) và 77 thủ tục của các ngành (trong đó đã bổ sung 5 thủ tục của ngành Điện và ngành Nước). Số TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3 là 236/282 thủ tục, đạt 83,69%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 54/282 TTHC đạt tỉ lệ 19,14%. Đặc biệt, từ 1/4, thành phố thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 100% TTHC tại Trung tâm HCC thành phố và liên thông đến các phường, xã; đồng thời tiến hành ủy quyền thực hiện thẩm định, phê duyệt tại chỗ 7 TTHC cho 3 phòng chuyên môn.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo UBND thành phố và cử lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn hàng ngày ký duyệt hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm HCC thành phố. Trong năm 2017, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm HCC là 28.962, trong đó đã giải quyết được 28.058 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn là 27.911 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99,48%; tại các xã, phường tiếp nhận 48.744 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 48.557 hồ sơ, giải quyết trước và đúng thời hạn là 48.363 hồ sơ, đạt 99,6%. Qua khảo sát, 99,87% người được khảo sát đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm HCC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các phường, xã. Chị Trần Thị Thắm, khu 5, phường Quang Hanh cho biết: "Hiện, tôi đang làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lúc đầu tôi nghĩ thủ tục này nhiều giấy tờ rất phức tạp, nhưng khi tới đây thì tôi thấy cũng đơn giản, các cán bộ tại Trung tâm hành chính công hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo, tận tình".

Thành công trong cải cách hành chính ở Cẩm Phả đầu tiên phải nhắc đến nhân tố con người. Trong đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cử hơn 536 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức về nội dung: Chính quyền điện tử; trung tâm hành chính công; bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại tại xã phường và trực tiếp thực hành trên máy tính các thao tác về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… Không chỉ vậy, để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ về TTHC đáp ứng công việc, thành phố tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý văn bản, triển khai việc cấp hòm thư điện tử cho CBCCVC. Hiện tại, 100% CBCCVC đều có hòm thư điện tử riêng; 12/12 phòng, ban chuyên môn, 16/16 phường, xã có hòm thư công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản; 16/16 phường, xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống họp, hội nghị truyền hình trực tuyến từ thành phố tới các phường, xã.

Cùng với việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công, TP Cẩm Phả đã triển khai có hiệu quả quy định thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính về lề lối làm việc, trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC, người lao động. Cụ thể, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017, tiến hành 20 cuộc kiểm tra công vụ đột xuất tại 58 đơn vị; qua kiểm tra các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của tỉnh và thành phố; cá biệt còn một số cá nhân ở một số thời điểm chưa thực hiện nghiêm túc đã được uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC và người lao động.

Theo baoquangninh.com.vn