I. Sự kiện thông báo

7. Clip Khảo sát DDCI Quảng Ninh 2020 (14/06/2020)

12. Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020 (29/04/2020)

14. Quảng Ninh sẽ có khu phức hợp Hạ Long Xanh vốn 'khủng' hơn 10 tỷ USD (28/04/2020)

20. Báo cáo DDCI Quảng Ninh năm 2019 (08/02/2020)

25. VIDEO CLIP KHẢO SÁT DDCI 2019 (11/07/2019)

28. Bảng hỏi DDCI Sở ban ngành (31/05/2019)

29. Bảng hỏi DDCI Địa phương (31/05/2019)