I. Các khu công nghiệp

1. Khu công nghiệp Việt Hưng (Giai đoạn 2)

2. Khu công nghiệp Hải Yên

3. Khu công nghiệp Đông Mai

4. Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

5. Khu công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc

6. Khu công nghiệp Cái Lân

7. Khu công nghiệp Hoành Bồ

8. Khu công nghiệp Phương Nam

9. Khu công nghiệp Tiên Yên

10. Khu công nghiệp phụ trợ ngành than

II. Các khu kinh tế

1. Khu kinh tế Vân Đồn

2. Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái