Thứ bảy, 8/2/2014 Cập nhật lần cuối lúc 15:36

TÓM LƯỢC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH

 

Green developmentPhát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là mục tiêu chung của cả nước trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khoá XI. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với tổng thể nền kinh tế nước ta và đối với từng địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh; bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng hội tụ được các yếu tố để có thể thực hiện được mục tiêu này.

Định hướng phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong những năm tới là phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nóng sang tăng trưởng xanh; từ phát triển thiếu bền vững sang bền vững; từ phát triển theo bề rộng sang chiều sâu một cách hài hòa và hợp lý.

Cụ thể là:

 

(1) Về công nghiệp: tận dụng và phát huy tối đa công nghiệp Trung ương tại địa phương; Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp địa phương, trọng tâm là công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao. Nhanh chóng và xây dựng chuyển dịch các khu, cụm công nghiệp lên phía Bắc và phía Tây.

(2) Về dịch vụ: Phát triển dịch vụ theo hướng công nghiệp dịch vụ (tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng hải, hàng không, thương mại biên giới, y tế, giáo dục, khoa học và chuyển giao công nghệ…) và công nghiệp giải trí (các loại hình du lịch, các loại hình văn hóa, các loại hình vui chơi giải trí cao cấp, casino…);

(3) Về nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với hình thành các vùng sản xuất rau, hoa, quả, cây cảnh…, đột phá là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; Cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015;

(4) Theo khu vực, sẽ tạo được một chuỗi dịch vụ – sản xuất – giải trí với Móng Cái là cửa khẩu; Hải Hà là khu công nghiệp sạch, công nghệ cao; Hạ Long là thăm quan thưởng ngoạn với vẻ đẹp thần tiên, lung linh huyền ảo, duyên dáng, mộng mơ…; nghỉ ngơi vui chơi giải trí cao cấp tại Vân Đồn;

Dubai__s_building_poster_by_mrhahn98

Điểm đột phá của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng là phải thúc đẩy nhanh để cơ bản hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh vào năm 2020; đồng thời phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Quan điểm xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh ở Quảng Ninh là vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa làm vừa điều chỉnh cho hợp lý, không từ bỏ ngay lập tức mô hình này để hoàn toàn sử dụng mô hình khác mà phải kết hợp hài hòa và hợp lý, những gì đang làm thì chúng ta phải giữ gìn, tôn trọng nó để từ đó kế thừa, phát huy và điều chỉnh hướng đến mục tiêu mới, cách làm mới; nhằm xử lý hiệu quả mối quan hệ biện chứng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển.

Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế xanh, của tăng trưởng bền vững, hiện nay Quảng Ninh đang quyết tâm, nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, từ chưa bền vững sang bền vững, dựa trên năng suất cao hơn và sự cân bằng giữa các ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Các nhóm giải pháp chính như sau:

Một là, làm tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, trong đó có 6 loại quy hoạch quan trọng là: Quy hoạch phát triển không gian kinh tế xã hội; Quy hoạch về không gian đô thị và hạ tầng; Quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và đất đai; Quy hoạch về phát triển khoa học công nghệ; Quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch bảo vệ môi trường.

Hai làphát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo: xây dựng cơ chế chính sách để thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao (cải thiện môi trường sống, làm việc và giải quyết vấn đề nhà ở). Thu hút các nguồn vốn, chú trọng đầu tư nước ngoài vào xây dựng các cơ sở đào tạo chất lượng cao đẳng cấp quốc tế ở các bậc học; kêu gọi đầu tư để thành lập trường đại học quốc tế và cao đẳng nghề tại Quảng Ninh. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng xanh (trong các ngành kinh tế biển, thương mại, du lịch, nông nghiệp sinh thái…)

Ba là, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư, ngoài nguồn lực tài chính còn là nguồn lực con người, nguồn lực tinh thần, nguồn lực từ truyền thống văn hóa, lịch sử, nguồn lực từ sự tiến tới phá bỏ những quán tính cũ, thủ tục lạc hậu… Tận dụng và khai thác tối đa vị trí địa chiến lược của Quảng Ninh; từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nâng cao năng suất, chất lượng các ngành sản xuất như điện, vật liệu xây dựng…; từ việc khai thác có hiệu quả truyền thống, văn hóa, lịch sử, cảnh quan; từ thương hiệu quốc tế vịnh Hạ Long; thương hiệu quốc gia về các sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh; từ việc khai thác hiệu quả trí tuệ, ý tưởng sáng tạo, năng suất lao động… và truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết “kỷ luật và đồng tâm”; từ thái độ niềm nở, vui vẻ cầu thị của mỗi người Quảng Ninh để lôi kéo được tình cảm, thu hút được sự quan tâm và trách nhiệm của mọi người đối với Quảng Ninh…

Ha LongBốn là, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó trước hết là tạo bước đột phá xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có tính chất động lực như đường cao tốc, sân bay, hệ thống bến cầu cảng, hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng một số thiết chế văn hóa mang tính khác biệt để phát triển du lịch. Ngoài ra, xây dựng cơ chế để thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế – khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng KH-CN, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, y tế…

Năm làcải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn FDI, ODA từ nước ngoài. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng vì kinh nghiệm cho thấy 10 năm qua ở Việt Nam những tỉnh có đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội phải huy động được vốn FDI trên 50% tổng vốn đầu tư phát triển xã hội (tỉnh Quảng Ninh đang ở mức dưới 10%).

Sáu là, tập trung cải cách hành chính phục vụ phát triển xanh; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; triển khai đào tạo công dân điện tử. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không phù hợp trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch, đồng bộ.

Bảy là, đầu tư cho phát triển và ứng dụng KH-CN, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Dành nguồn lực để đầu tư nghiên cứu, ứng dụng KH-CN; Phát triển mạnh doanh nghiệp KH-CN và xây dựng trung tâm nghiên cứu thủy sản miền Bắc; Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và tranh thủ khai thác, ứng dụng công nghệ từ các quốc gia phát triển; Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp và kinh tế biển, kinh tế rừng; Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường bằng công nghệ cao, dự án tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn tỉnh.

khu kinh te van don4Tám là, cơ cấu ngành và địa phương theo hướng ”xanh”

» Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại: phát triển nhanh, đồng bộ các ngành dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về biển, đảo và các di tích, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Di sản và kỳ quan thiên nhiên thế giới mới Vịnh Hạ Long gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch cao cấp, hướng đến công nghiệp giải trí. Hình thành và phát triển các loại hình dịch vụ: Tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng hải, hàng không, y tế, giáo dục, khoa học và chuyển giao công nghệ. Phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần cảng biển và nghề cá. Tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các loại hình dịch vụ thương mại, khâu đột phá là thương mại biên mậu.

» Phát triển công nghiệp xanh. Tiếp tục phát huy tối đa công nghiệp trung ương tại địa phương; phát triển công nghiệp khai thác than, nhiệt điện, đóng tàu, vật liệu xây dựng một cách hợp lý, bền vững, dựa vào khoa học và công nghệ. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp địa phương, trọng tâm là công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường.

» Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao: Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với hình thành các vùng sản xuất rau, hoa, quả, cây cảnh…, khâu đột phá là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

» Định hình không gian phát triển kinh tế – xã hội theo hướng “Một tâm – hai tuyến – đa chiều – hai điểm đột phá” với Hạ Long làm trung tâm và hai tuyến: phía Tây (bao gồm Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Ba Chẽ) và phía Đông (bao gồm Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Vân Đồn, Móng Cái, Cô Tô, Bình Liêu). Tuyến phía Tây sẽ phát triển chủ yếu là chuỗi đô thị – công nghiệp xanh và phát triển du lịch văn hóa – lịch sử; tuyến phía Đông chủ yếu phát triển chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái – dịch vụ tổng hợp cao cấp và kinh tế biển. Hai điểm đột phá là Vân Đồn và Móng Cái.