Thứ hai, 14/5/2018 Cập nhật lần cuối lúc 09:05

Xây dựng dự thảo Nghị định mới về quản lý ODA

(VOV5) - Dự thảo quy định nhiều hình thức để khu vực tư nhân tiếp cận, sử dụng vốn ODA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thay thế Nghị định trước đó. 

Xây dựng dự thảo Nghị định mới về quản lý ODA  - ảnh 1 Cầu Nhật Tân - một trong những dự án trọng điểm quốc gia, được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo dự thảo, vốn ODA viện trợ không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, phát triển thể chế, tăng cường năng lực con người. Đồng thời, hỗ trợ trực tiếp cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cho người dân, nhất là người nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, phát triển y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuẩn bị chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Dự thảo quy định nhiều hình thức để khu vực tư nhân tiếp cận, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi như tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án PPP có sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước. Ngoài ra, vay lại nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi qua hệ thống ngân hàng thương mại theo phương thức ngân hàng thương mại chịu rủi ro tín dụng. Cùng đó, tham gia thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản.