Friday,05 December
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện rõ rệt, thu hút vốn đầu tư đạt hiệu quả cao. Điều đó cho thấy những nỗ lực của tỉnh đã được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư ghi nhận, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại Quảng Ninh.