Thứ ba, 17/11/2020 Cập nhật lần cuối lúc 14:50

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) đã làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động và những nhiệm vụ chính trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận.

Hiện nay, theo chức năng, thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đang tiếp nhận và giải quyết 2 thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư các dự án ngoài ngân sách, ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, gồm: Tham mưu địa điểm nghiên cứu quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đầu thầu hoặc nhận chuyển nhượng dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, Ban cũng là đầu mối tổng hợp, theo dõi, tham mưu triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh; đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Ban đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch cho 93 dự án; tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 69 dự án với tổng mức đầu tư là khoảng 13.600 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau 8 năm hoạt động, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã khẳng định là mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tổ chức sơ kết, đánh giá mô hình hoạt động, đặc biệt là trong bối cảnh một số quy định mới về đầu tư sẽ có hiệu lực trong năm 2021, trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đặt ra.

Trong đó, đồng chí lưu ý một số vấn đề trọng tâm, đó là: Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mở rộng hợp tác quốc tế, mời tư vấn nước ngoài có uy tín cùng tham gia trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư; xây dựng quy trình giải quyết rõ ràng, minh bạch, cụ thể đối với từng lĩnh vực đầu tư; chủ động đề xuất đối với những lĩnh vực, nhiệm vụ mà Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có thể đảm nhiệm trong quá trình hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài 2 thủ tục hiện đang thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Ban phải chủ động đề xuất những giải pháp, sáng kiến trong hoạt động. Đối với những đề xuất của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư liên quan đến việc kiện toàn đội ngũ, chế độ đãi ngộ…, tỉnh sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Mạnh Trường (TTTT tỉnh Quảng Ninh)