Thứ sáu, 3/11/2017 Cập nhật lần cuối lúc 10:19

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thí điểm giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở thông qua Fanpage DDCI Quảng Ninh

Thực hiện Chương trình số 3180/Ctr-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Ninh (DDCI) năm 2017 và Thông báo số 145/TB-UBND ngày 26/5/2017 về kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thí điểm bộ công cụ hỗ trợ thu thập ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ công cấp cơ sở.

Ngày 22/8/2017, trang Fanpage DDCI Quảng Ninh đã vận hành chính thức nhằm thí điểm khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công cấp cơ sở đối với 09 Sở, ngành và 07 địa phương của tỉnh. Đơn vị tư vấn đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các đơn vị tham gia khảo sát. Đến nay, đã triển khai thí điểm gần 4 tháng, hàng tuần IPA đều chủ trì cùng đơn vị tư vấn tổ chức họp trực tuyển để trao đổi tình hình và hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị.

Tư vấn trưởng Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo

Ngày 02/11/2017, Thường trực Tổ công tác PCI chủ trì cùng đơn vị tư vấn tổ chức họp với tất cả các đơn vị tham gia khảo sát để đánh giá hoạt động khảo sát SNA trong thời gian qua. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày báo cáo đánh giá chi tiết kết quả triển khai thí điểm của từng đơn vị trong thời gian qua, các đơn vị đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung chính như: cách thức lựa chọn nội dung thông tin đăng tải lên Fanpage đảm bảo chất lượng, thu hút sự quan tâm; cần quan tâm đúng mức đến các thông tin qua kênh mạng xã hội; các đơn vị cần đăng tải thông tin thường xuyên và kịp thời giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức Hội cần phát huy tích cực hơn nữa vai trò đi đầu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo hiệu ứng kết nối lan tỏa mạnh mẽ, đưa trang fanpage trở thành cầu nối trao đổi-giải đáp thông tin giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền...

Bà Vũ Thị Kim Chi- Phó trưởng Ban IPA, Thường trực Tổ công tác PCI

kết luận tại buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Bà Vũ Thị Kim Chi - Phó trưởng Ban IPA, Thường trực Tổ công tác PCI đánh giá cao sự quan tâm, tích cực của các đơn vị đối với công tác khảo sát SNA. Để triển khai khảo sát SNA đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị cần có những giải pháp tích cực hơn nữa; các đơn vị cần lựa chọn, đăng tải những nội dung liên quan đến TTHC của doanh nghiệp. Các đơn vị cần quán triệt công tác trả lời, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cũng cần kịp thời báo cáo tình hình vận hành trang Fanpage để lãnh đạo các đơn vị nắm bắt và chỉ đạo.

IPA Quảng Ninh