Thứ tư, 16/5/2018 Cập nhật lần cuối lúc 06:39

Lấy ý kiến tham gia dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Sáng 15/5, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Dự và chỉ đạo hội thảo có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Ban của Quốc hội và Đoàn ĐBQH các địa phương. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5 tới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, bố cục của Luật; quy hoạch đặc khu; các cơ chế chính sách; tổ chức bộ máy và chính quyền đặc khu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành, nhấn mạnh: Về phía tỉnh Quảng Ninh, Đề án thành lập Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB) Vân Đồn đã được tỉnh dày công nghiên cứu, xây dựng từ năm 2012 trên tinh thần công phu, thận trọng, trải qua nhiều hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, tư vấn nước ngoài, ý kiến tham gia, thẩm định của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cùng với việc xây dựng Đề án, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, làm tiền đề để phát triển ĐVHCKTĐB Vân Đồn, như: Thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và Quy hoạch chung xây dựng của KKT Vân Đồn theo định hướng của đơn vị HC-KT đặc biệt…

đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị HCKTĐB, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội thảo.

Về tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật, đối với quy hoạch đặc khu, đồng chí đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định cụ thể đối với các quy hoạch đã và đang được lập trên bản đồ đặc khu vì hiện nay các địa phương đang triển khai lập 2 quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch chung xây dựng của đặc khu. Tham gia ý kiến đối với danh mục ngành nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Vân Đồn được quy định tại Phụ lục 1 của Luật này, đồng chí đề nghị bổ sung 3 cụm từ “logistics”; “dịch vụ”  “tài chính quốc tế” và chỉnh sửa thành “Tại đặc khu Vân Đồn ưu tiên phát triển công nghiệp, công nghệ cao; du lịch và công nghiệp văn hóa; cảng hàng không, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ tài chính quốc tế ”… Bên cạnh các ý kiến trên, đồng chí cũng tham gia nhiều nội dung liên quan đến các thủ tục đầu tư kinh doanh, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng, về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức tại đặc khu…

Đóng góp vào dự thảo Luật, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng, Bùi Thanh Tùng cho rằng: Những chính sách ưu tiên phải nêu rõ trong Luật, nhất là các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân hàng, quản lý tài sản vì đây là những nội dung rất quan trọng để phát triển. Đồng thời với đó, ở đặc khu cơ chế quản lý đất đai cũng phải có cơ chế, chính sách riêng…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, các vấn đề khác như thu hồi đất, quyền hạn của Chủ tịch UBND đặc khu; HĐND đặc khu… cũng được các đại biểu cho ý kiến và tranh luận sôi nổi. Các đại biểu cho rằng, đây là những chính sách mới, nhạy cảm; vì thế mong muốn Quốc hội xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi dự thảo Luật được bấm nút thông qua vào kỳ họp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cần phải có cách làm hiệu quả và phải thống nhất về mặt nhận thức trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 21-TB/TW, ngày 22/3/2017. Trong đó về ngành nghề và chính sách ưu đãi, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp rà soát chỉ đạo theo hướng phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương. Cụ thể, cần nghiên cứu lấy mô hình kinh tế hướng ngoại làm mục tiêu phát triển; có công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tri thức, chống biến đổi khí hậu, ngân hàng, tài chính, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí...

Đồng chí cũng yêu cầu chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong Luật và bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Nghĩa là, các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương cần rà soát theo hướng những ngành nghề cần ưu tiên thì chính sách ưu đãi phải bằng hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực…Về xây dựng hệ thống chính trị tại các đặc khu, cần phải thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ của Đảng, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương cần phải có quyết tâm cao nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tiến độ dự thảo Luật ĐVHCKTĐB trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tới đây với chất lượng cao như chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời khi nghiên cứu và tổ chức thực hiện cần bám sát những vấn đề có tính quan điểm, nguyên tắc đã được nêu trong các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, các nội dung đã được Bộ Chính trị kết luận để rà soát, thẩm định và thực hiện theo tiến độ, có chất lượng…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương đã dành cho Quảng Ninh thời gian qua. Đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo và mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, đồng chí khẳng định, tỉnh chủ động thực hiện các nội dung liên quan. Cụ thể ngay từ năm 2012,  khi bắt tay xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh đã tích cực tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, ý kiến tham gia, thẩm định của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cùng với đó, tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng của Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đồng thời, trong quá trình xây dựng Đề án, Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách để nhanh chóng cải thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, giao thông nội khu, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khác, tập trung vào các công trình động lực, tạo nền tảng cho sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn…

Minh Thu - Nguyễn Thanh (baoquangninh.com.vn)