Thứ tư, 13/12/2017 Cập nhật lần cuối lúc 13:33

Tập đoàn SK (Hàn Quốc) muốn phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trong buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won
Nghiên cứu cơ chế hợp tác đầu tư tối ưu để tìm ra và thúc đẩy một ngành, lĩnh vực phát triển, mang tính dẫn ; dựa trên cơ sở nền tảng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… là nội dung trao đổi chính của Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc) Chey Tae Won, với Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng.

 

       

 

Tại buổi làm việc vào tháng 11, tại Hà Nội với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ông Chey Tae Won đề xuất,  để thực hiện được mục tiêu trên cần hướng đến đối tượng nhất định, từ đó hình thành dự án cụ thể. Trong đó, chú ý đến các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, như: chính phủ điện tử, đô thị xanh…Với định hướng như vậy, sẽ có thể tạo ra được một ngành công nghiệp mũi nhọn trên cơ sở tận dụng được tài năng nhân lực về phần mềm của Việt Nam.

 

      Bên cạnh đó, ông Chey Tae Won cũng mong muốn được tìm hiểu việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp Nhà nước và nghiên cứu lựa chọn tham gia, tái cấu trúc đưa một công ty trở thành  công ty mẹ từ đó tạo ra các chuỗi công ty…

        Trên cơ sở những đề xuất đưa ra từ phía ông Chey Tae Won, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng không chỉ đánh giá cao về thiện chí trong quan hệ hợp tác đầu tư của SK; mà còn cho rằng những gợi ý, tư duy  của Chủ tịch SK đã thể hiện tầm nhìn mới,khác biệt trong quan điểm và định hướng hợp đầu tư trên quan điểm mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam có thể phát triển bền vững.

        Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đồng ý với cách tiếp cận trong việc hợp tác đầu tư giữa hai bên dựa trên thành quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cho rằng đây là xu hướng tất yếu. Bộ trưởng tán thành quản điểm cần triển khai các dự án theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; cần lựa chọn một ngành công nghiệp có thế mạnh phù hợp với định hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; để đầu tư phát triển thành ngành công nghiệp vượt trội và có tính lan tỏa, là đầu tầu thúc đẩy các ngành công nghiệp kỹ thuật khác cùng phát triển.

        Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh cần tập trung nghiên cứu cụ thể tình hình thực tế, những tác động trong quá trình triển khai để tìm ra xu thế hợp tác  hiệu quả. Nhằm đảm bảo sự khách quan, độc lập và chính xác trong triển khai các ý tưởng hợp tác thì ngoài đội ngũ chuyên gia của hai bên cũng cũng cần nghiên cứu thuê công ty tư vấn uy tín…giúp đưa ra các kiến nghị tốt nhất.  

          Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Chủ tịch Tập đoàn SK nghiên cứu và tham gia Quỹ hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Bộ KHĐT) để hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Bộ trưởng cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn SK triển khai thành công các ý tưởng hợp tác tại Việt Nam.

        SK là tập đoàn  đa ngành lớn thứ 03 của Hàn Quốc (sau Samsung,Hyundai) hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, điện tử (bán dẫn),công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, khai khoáng, xây dựng, thương mại,công nghiệp chế tạo…SK có doanh thu khoảng 120 tỷ USD và hơn 8 vạn nhân viên trên toàn cầu. 

(Nguồn: FIA.MPI..GOV.VN)