Thứ ba, 14/5/2019 Cập nhật lần cuối lúc 06:38

Thoái hết vốn nhà nước tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh trong năm 2019

Chiều 14/5, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến tiến độ thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã chủ động ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm bán cổ phần. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo báo cáo giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm bán cổ phần. Hiện, hồ sơ trình thẩm định đang được Sở Tài chính thẩm định, xử lý.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành xong phương án thoái vốn và dự thảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Nhưng do chưa hoàn thành việc định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm bán cổ phần nên chưa đủ cơ sở để hoàn thiện các phương án này. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, phấn đấu thực hiện xong trong năm 2019 do hiện nay việc thực hiện thoái vốn tại công ty đã rất chậm tiến độ so với chỉ đạo của UBND tỉnh.

a
Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Chỉ đạo cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh và đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc định giá, xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm bán cổ phần để làm cơ sở thoái vốn.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài chính trong quá trình chỉ đạo định giá, xác định giá trị doanh nghiệp cần lưu ý đến việc sử dụng các phương pháp để xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm bán cổ phần, đảm bảo đúng quy định và sử dụng phương pháp tính toán phù hợp, phản ánh sát giá trị của doanh nghiệp. Trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp thì phải tính toán đầy đủ các tài sản thuộc sở hữu của công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh trên cơ sở ý kiến tham khảo của đơn vị tư vấn sớm hoàn thành dự thảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, trình Hội đồng thoái vốn nhà nước thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn:Thu Chung (baoquangninh.com.vn)