Thứ sáu, 13/4/2018 Cập nhật lần cuối lúc 09:33

Triển vọng kinh tế Việt Nam thuận lợi và thách thức đan xen

(VOV5) -Ngày 12/04, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Cập nhật Tình hình kinh tế khu vực Đông Á -Thái Bình Dương.

Về triển vọng kinh tế Việt Nam, Báo cáo Cập nhật Tình hình kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương nhận định, tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô dự kiến tiếp tục được duy trì bền vững trong trung hạn.

Tăng trưởng dự kiến sẽ ổn định xoay quanh 6,5% với khả năng tăng cao hơn ngoài dự kiến trong ngắn hạn, nhất là khi quá trình phục hồi trên toàn cầu vẫn diễn ra. Lạm phát vẫn dự kiến ở mức vừa phải nhờ môi trường giá cả toàn cầu thuận lợi; cán cân kinh tế đối ngoại dự kiến vẫn được củng cố nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu được duy trì mạnh mẽ. 

Triển vọng kinh tế Việt Nam thuận lợi và thách thức đan xen - ảnh 1Ngân hàng Thế giới: Triển vọng kinh tế Việt Nam thuận lợi và thách thức đan xen. 

Báo cáo nhấn mạnh, cho dù triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn nhìn chung là thuận lợi nhưng vẫn còn những thách thức lớn. Do đó, Việt Nam cần có những bước tiếp theo nhằm nâng cao khả năng chống chịu về kinh tế vĩ mô; trong lĩnh vực tài khóa, những cải cách về thu và chi hiện nay cần tiếp tục đi vào chiều sâu; các bước nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô cần song hành với tiến triển trong cải cách cơ cấu, nâng cao năng suất và tốc độ tăng trưởng tiềm năng, cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, cải thiện môi trường pháp quy, củng cố thị trường các yếu tố sản xuất, bao gồm thị trường và đất đai.