Hoạt động của Japan Desk


Ngày 1/7, Thường trực Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (trực thuộc Japan Desk Quảng Ninh) đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với JETRO Hà Nội về công tác tổ chức hội nghị trực tuyến Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics tại Quảng Ninh năm 2021.