Dữ Liệu PCI

TOP 10 BẢNG XẾP HẠNG PCI NĂM 2020
Tỉnh, Thành phố Điểm PCI Hạng Nhóm xếp hạng
Quảng Ninh 75.09 1 Rất tốt
Đồng Tháp 72.81 2 Rất tốt
Long An 70.37 3 Rất tốt
Bình Dương 70.16 4 Rất tốt
Đà Nẵng 70.12 5 Rất tốt
Vĩnh Long 69.34 6 Tốt
Hải Phòng 69.27 7 Tốt
Bến Tre 69.08 8 Tốt
Hà Nội 66.93 9 Tốt
Bắc Ninh 66.74 10 Tốt

 

 

Điểm số PCI của Quảng Ninh theo thời gian (2011 - 2020)
Quảng ninh

 

 

Xếp hạng PCI của Quảng Ninh Theo Thời Gian

 

 

Chỉ số thành phần PCI Quảng Ninh (2011 - 2020)

 

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng
1 Gia nhập thị trường 8,59 32 8,42 51 8,09 12 8,48 26 9,18 3 9,28 1 8,93 1 7,96 12 7,16 36 7,72 35
2 Tiếp cận đất đai 6,30 35 5,19 61 5,89 58 5,51 45 6,26 44 6,07 19 6,43 27 7,77 2 7,00 27 7,12 11
3 Tính minh bạch 6,01 22 5,99 21 6,36 8 6,24 22 7,09 3 6,84 6 6,80 3 6,94 2 7,20 4 6,44 5
4 Chi phí thời gian 6,75 31 5,66 33 5,72 46 6,27 40 7,27 16 6,86 25 7,73 6 7,70 7 7,89 10 8,53 9
5 Chi phí không chính thức 6,73 35 6,16 40 8,10 5 4,89 38 6,03 13 6,38 7 5,79 19 6,78 10 7,10 7 7,37 9
6 Cạnh tranh bình đẳng 6,09 23 3,78 61 4,69 39 5 36 6,35 4 7,02 7 7,69 3 7,25 14
7 Tính năng động 5,94 13 5,74 19 7,11 5 4,83 24 5,31 11 5,7 5 6,41 9 6,23 11 7,96 2 7,33 6
8 Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp 4,59 11 4,43 12 5,81 12 6,72 3 5,92 16 6,26 3 7,52 3 6,55 27 6,68 18 7,58 1
9 Đào tạo lao động 5,80 1 6,00 2 6,21 7 7,15 7 7,19 4 6,94 8 7,76 4 7,62 7 7,95 3 8,41 1
10 Thiết chế pháp lý và ANTT 5,10 48 3,87 20 4,41 56 5,28 50 5,93 25 5,4 35 5,63 40 6,04 43 7,58 6 7,76 5
CHỈ SỐ PCI 63,25 12 59,55 20 63,51 4 62,16 5 65,75 3 65,60 2 70,69 1 70,36 1 73,40 1 75,09 1

 

 

 

 

So sánh 10 chỉ số thành phần PCI Quảng Ninh (2019 - 2020)

 

 

 

Tin tức PCI

Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1823/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác Hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách - gọi tắt là Quảng Ninh Investor Care. Đây là điểm mới trong triển khai xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Qua thời gian đầu hoạt động, Quảng Ninh Investor Care đã và đang từng bước chứng tỏ được vai trò của mình, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Văn bản liên quan