Trưởng Ban


Nguyễn Tường Văn

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban IPA

Là Thủ trưởng cơ quan của Ban; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Ban.

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế Công nghiệp, Tiến sĩ Kinh tế phát triển.

• Số điện thoại:

• Email:

LÃNH ĐẠO BAN


Vũ Thị Kim Chi

VŨ THỊ KIM CHI

Phó Trưởng ban Thường trực

Nguyễn Đoàn Đình Cường

NGUYỄN ĐOÀN ĐÌNH CƯỜNG

Phó Trưởng ban

 

- Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

- Được Trưởng Ban ủy quyền thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động hằng ngày của Ban;

+ Là chủ tài khoản của Ban;

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách thực hiện các mặt công tác sau:

+ Là người phát ngôn của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư;

+ Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ban, Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Ban; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, khoa học của Ban;

+ Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng: Phòng Tư vấn đầu tư; Phòng Hỗ trợ đầu tư; Phụ trách công tác Đảng của Chi bộ Ban, công tác Đoàn thanh niên;

+ Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

+ Công tác tài chính của Ban;

+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, PCI, DDCI và Hỗ trợ đầu tư;

+ Thường trực bộ phận Japan Desk Quảng Ninh; Thường trực bộ phận Korea Desk Quảng Ninh; Thường trực Tổ công tác Hỗ trợ đầu tư (IC);

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công hoặc ủy quyền.

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Thạc sỹ kinh doanh quốc tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.898 Máy lẻ: 109

• Điện thoại di động: 0912.768.288

• Email: chivkvn@yahoo.com; vuthikimchi.ipa@quangninh.gov.vn

 

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của phòng Xúc tiến đầu tư, Văn phòng Ban (không bao gồm công tác tài chính, công tác nhân sự); Phụ trách công tác Công đoàn viên chức của Ban;

+ Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Xúc tiến đầu tư;

+ Hoạt động Xúc tiến đầu tư trong nước và ở nước ngoài; Hoạt động hợp tác quốc tế;

+ Công tác thông tin truyền thông phục vụ quảng bá, Xúc tiến đầu tư; Công tác quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư; Bản tin Xúc tiến đầu tư;

+ Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban;

+ Công tác cải cách hành chính, ISO, dân chủ, phòng, chống tham nhũng;

+ Công tác thi đua khen thưởng của Ban trong Khối thi đua Tài chính – Kinh tế - kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh;

+ Tham gia Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt: Investor Care);

+ Thực hiện nhiệm vụ khác khi khi Phó trưởng Ban Thường trực phân công hoặc ủy quyền.

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngân hàng – Tài chính; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế và Marketing

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 108

• Điện thoại di động: 0911191183

• Email: sieucuong001@hotmail.com; nguyendoandinhcuong@quangninh.gov.vn;

 

Cố vấn cao cấp Japan Desk Quảng Ninh


NAKAGAWA RYOICHI

NAKAGAWA RYOICHI

Chủ tịch BTD Japan, Cố vấn của Japan Desk Quảng Ninh.

 

Email: nakagawa@btd.co.jp

Phone: (+84) 913236620

 

Phòng Xúc tiến đầu tư


CHU THỊ VÂN ANH

CHU THỊ VÂN ANH

Phó Trưởng phòng

PHÙNG QUỐC HƯNG

PHÙNG QUỐC HƯNG

Phó Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

NGUYỄN THỊ MAI NGÂN

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch; Thạc sỹ Quản trị Du lịch

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113

• Điện thoại di động: 0902.898.288

• Email: vananhchu83@gmail.com; chuthivananh@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sĩ quản lý kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 0936.805.208

• Email: phungquochungtvgt@gmail.com; phungquochung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ tiếng Nhật, Thạc sỹ quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 115

• Điện thoại di động: 0932.883.389

• Email: nguyenmaingan89@gmail.com; nguyenthimaingan@quangninh.gov.vn

ĐINH THỊ HUYỀN HƯƠNG

ĐINH THỊ HUYỀN HƯƠNG

Chuyên viên

NGHIÊM THÁI SƠN

NGHIÊM THÁI SƠN

Chuyên viên

MẠC THÙY DƯƠNG

MẠC THÙY DƯƠNG

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân thương mại, thạc sĩ kinh doanh toàn cầu

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100

• Điện thoại di động: 0936639181

• Email: huyenhuong.dinh@gmail.com; dinhthihuyenhuong@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh , Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

• Điện thoại di động: 0338255969

• Email: macduong.ipa@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý Kinh doanh

• Điện thoại: .0963666683

• Email: nghiemson1991@gmail.com; nghiemthaison@quangninh.gov.vn

PHẠM KHÁNH LINH

PHẠM KHÁNH LINH

Chuyên viên

ĐINH PHƯƠNG THẢO

ĐINH PHƯƠNG THẢO

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Logistics Quốc tế

• Điện thoại: 0763431995

• Email: phamkhanhlinh240195@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế.

• Điện thoại: 0982508818

• Email: dinhthao818@gmail.com

 

Phòng Tư vấn đầu tư


NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Trưởng phòng

CHU XUÂN HƯNG

CHU XUÂN HƯNG

Phó Trưởng Phòng

VŨ THỊ THANH

VŨ THỊ THANH

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sĩ quản lý kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 120

• Điện thoại di động: 0912382698

• Email: Hongntt.dpi@gmail.com; nguyenthithuhong@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 121

• Điện thoại di động: 0906.044.567

• Email: hungcxdpi@gmail.com; chuxuanhung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân tài chính – ngân hàng, Thạc sỹ quản lý tài chính

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 117

• Điện thoại di động: 0909.571.988

• Email: thanhvu.mdx@gmail.com; vuthithanh.ipa@quangninh.gov.vn

LÊ HẢI LONG

LÊ HẢI LONG

Chuyên viên

MẠC NGỌC HƯNG

MẠC NGỌC HƯNG

Chuyên viên

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

TRƯƠNG THỊ BÍCH LOAN

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế kế hoạch, Thạc sĩ Kinh tế phát triển

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 0963268278

• Email: lehailongneu@gmail.com; lehailong@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 118

• Điện thoại di động: 0988.080.338

• Email: mnhung2009@gmail.com; macngochung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế quốc tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 083.333.8118

• Email: bichloan1212@gmail.com; truongthibichloan@quangninh.gov.vn

LÊ THÀNH CÔNG

LÊ THÀNH CÔNG

Chuyên viên

TRỊNH THỊ MINH HẰNG

TRỊNH THỊ MINH HẰNG

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế đối ngoại ; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Điện thoại di động: 0932896789

- Email: congthanh.hl.4991@gmail.com; lethanhcong.ipa@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 

- Điện thoại di động: 0394511557

- Email: trinhthiminhhang96@gmail.com

 

Phòng Hỗ trợ đầu tư


PHẠM NGỌC VĂN

PHẠM NGỌC VĂN

Trưởng phòng

TRẦN VĂN VỊNH

TRẦN VĂN VỊNH

Phó Trưởng Phòng

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Marketing, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 119

• Điện thoại di động: 0912.589.589

• Email: vanque1508@yahoo.com; phamngocvan@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 0984.481.518

• Email: vinhhalongtbd@gmail.com; tranvanvinh.ipa@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng dân dụng

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 104

• Điện thoại di động: 0904.395.989

• Email: ntk.huce@gmail.com; nguyentrungkien.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN

Chuyên viên

PHẠM THỊ THU HẰNG

PHẠM THỊ THU HẰNG

Chuyên viên

TRẦN THỊ TRÂM ANH

TRẦN THỊ TRÂM ANH

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686. Máy lẻ: 115

• Điện thoại di động: 0888.898986

• Email: phamlan104@yahoo.fr; phamthiphuonglan@quangninh.gov.vn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân  Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Điện thoại văn phòng 0203.533.686 Máy lẻ: 121

Điện thoại di động: 0906169696

Email: hangptt988@gmail.com; phamthithuhang@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 116

• Điện thoại di động: 0378052818

• Email: tramanhhl1994@gmail.com

NGUYỄN MINH ĐỨC

NGUYỄN MINH ĐỨC

Chuyên viên

Đoàn Trúc Phương

ĐOÀN TRÚC PHƯƠNG

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng.

• Điện thoại di động: 0978025991.

• Mail: nguyenminhduc259@gmail.com

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật Chất lượng cao, Thạc sĩ Luật Quốc tế

• Điện thoại di động: 0919210897

• Email: doantrucphuong218.ipa@gmail.com

 

Văn phòng


NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Chánh Văn phòng

CHU MINH DŨNG

CHU MINH DŨNG

Phó Chánh Văn phòng

MAI MẠNH GIỎI

MAI MẠNH GIỎI

Chuyên viên

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư địa chất công trình • địa kỹ thuật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 0904.096.116

• Email: kienrealmadrid@gmail.com; nguyentrungkien@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ luật, kinh tế, quản lý tổ chức

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 0913.264.539

• Email: minhdungipaquangninh@gmail.com; chuminhdung@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 112

• Điện thoại di động: 0984.888.988

• Email: maigioi123@gmail.com; maimanhgioi@quangninh.gov.vn

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ HÀ

Văn thư

PHẠM THỊ THÙY

PHẠM THỊ THÙY

Kế toán Trưởng

PHẠM VĂN HÀ

PHẠM VĂN HÀ

Nhân viên thừa hành

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ – Tiếng Anh

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 100

• Điện thoại di động: 0979.838.368

• Email: nguyenthiha.v@gmail.com; nguyenthiha.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 113

• Điện thoại di động: 0983.325.986

• Email: thuypham.ktt@gmail.com; phamthithuy.bxtvhtdt@quangninh.gov.vn

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp nghề

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 084.802.5898

LÊ THỊ TOÀN

LÊ THỊ TOÀN

Chuyên viên

MẠC THỊ ĐĂNG DUNG

MẠC THỊ ĐĂNG DUNG

Chuyên viên

 

• Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư vận tải kinh tế đường sắt ngành vận tải;Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686

• Điện thoại di động: 076.306.1116

• Email: khanhtoan.vipsquangninh@gmail.com; lethitoan@quangninh.gov.vn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

• Điện thoại văn phòng: 0203.533.686 Máy lẻ: 103

• Điện thoại di động: 039.665.8747

• Email: macdungftu53@gmail.com